Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva primljenih po javnom pozivu za sufinansiranje prjekata NVO/OCD iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin