Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za općinu Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje
u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
(ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog
društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge
projekata na javni poziv.

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva,
u sklopu ReLOaD projekta za općinu Kakanj se može vidjeti klikom ovdje.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine,
sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim
oblastima i razvojnim ciljevima općine Kakanj.

Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000
KM do 70.000 KM, a projekti će se sprovoditi u periodu od novembra 2019.
do jula 2020. godine.

Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne
mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se
bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva
služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju
potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od
preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru
ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD,
finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program
Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin