Riješen veliki problem, kakanjski penzioneri će dobiti ogrijevno drvo na vrijeme: Udruženje penzionera općine Kakanj se saopštenjem zahvalilo svim akterima koji su pomogli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Saopćenje Udruženja penzionera-umirovljenika općine Kakanj: „Kao i svake godine do sada, Udruženje penzionera umirovljenika općine Kakanj imalo je problem oko nabavke ogrijevnog drveta preko ŠPD Zavidovići.

Početkom godine potpisan je ugovor sa ŠPD Zavidovići za isporuku 1.700 metara kubnih ogrijevnog drveta s rokom isporuke do 31.12.2020. godine.Sa dinamikom isporuke ogrijevnog drveta nismo bili zadovoljni jer je do sada isporučeno svega nešto malo više od 200 metara kubnih ogrijevnog drveta.

Iz navedenog je jasno da bi jedan veliki broj od zainteresiranih penzionera ogrijev mogao dobiti tek iduće godine.O kompletnoj nastaloj situaciji upoznali smo sve relevantne subjekte naše općine i kantona.

Zahvaljujući prije svega gospodinu Nerminu Mandri, zastupniku u Skupštini BiH, i načelniku Općine Kakanj Aldinu Šljivi, kao i ministru za šumarstvo ZDK gospodinu Mirnesu Bašiću, kao i najodgovornijim čelnicima ZDK, privatnoj firmi Trgošped Kakanj, ovaj veliki problem će na opće zadovoljstvo biti riješen.

Uvezivanjem preko ŠPD Zavidovići, drvo će se ubrzano dovoziti s područja Zenice i Visokog.Prevoz ogrijevnog drveta će se znatno pojačati uz garanciju da će članovi Udruženja penzionera-umirovljenika naše općine dobiti na vrijeme ogrijevno drvo.

Organi Općine su iskazali volju da će pomoći u isplati naknade razlike prevoza za ogrijevno drvo u odnosu na dosadašnji ugovor.Ovim putem iskreno se zahvaljujemo na pomoći u rješavanju ovog velikog problema, zahvaljujemo na razumijevanju i sagledavanju naših problema i potreba, a penzionerima-umirovljenicima želimo miran san i manje brige jer će ogrijev dobiti na vrijeme“.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin