Sajam preduzeća za vježbu “Bijeljina 2019”: STŠ “Kemal Kapetanović” se predstavila sa dva preduzeća za vježbu: Queen Travel i Auto Shopping

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na Sajmu preduzeća za vježbu “Bijeljina 2019” održanom u petak, 5. aprila, STŠ “Kemal Kapetanović” se predstavila sa dva preduzeća za vježbu: Queen Travel i Auto Shopping. Preduzeće za vježbu (PZV) je model namijenjen za učenike.

U PZV-u se odvijaju svi praktični slučajevi, od nabavke do prometa, a i sam proces registracije PZV-a je isti kao i proces registracije bilo kojeg privrednog subjekta ili obrta.

Roba i usluge, koji su predmet kupoprodaje, kao i novac koji je potreban za plaćanje u PZV-u zapravo ne postoje.

Informacije i dokumenti koji su potrebni za jedno preduzeće izrađuju se i razmjenjuju se upotrebom modernih informacionih tehnologija i Interneta. Učenici kroz ovaj model praktične nastave objedinjuju znanje koje su stekli tokom četverogodišnjeg obrazovanja i razvijaju sposobnosti i vještine potrebne za pokretanje i razvoj vlastitih preduzeća i obrta.

Inače, ovo je prva generacije učenika ekonomske struke koja je uspjela realizovati praktičnu nastavu u okviru PZV i to pod mentorstvom profesora Adnana Zečevića.

Preduzeća su predstavljale učenice četvrtog razreda ekonomske struke i to PZV Queen Travel: Nejra Duranović, Dženita Banjić i Ena Grbavac, a PZV Auto Shopping: Kanita Hrusto i Emina Jašarspahić.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin