Savjet mladih općinskog načelnika: Usvojeni zaključci sa prijedlozima o subvencioniranju kamata za mlade, omladinskim projektima i stipendiranju deficitarnih zanimanja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U VIP sali Općine Kakanj danas je održana sjednica Savjeta mladih, na kojoj su razmatrani pristigli prijedlozi o obrađenim tačkama dnevnog reda sa prošlosedmične sjednice. Pored članova Savjeta, učešće u radu sjednice uzeli su predstavnici Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, te općinski načelnik Aldin Šljivo.

Po pitanju nove budžetske stavke – subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih, članovi Savjeta predložili su nekoliko kriterija koje treba uzeti u obzir prilikom raspisivanja javnog poziva, a koje će detaljnije obraditi nadležna služba općinskog organa uprave.

U okviru druge tačke – Transfer za omladinske projekte, Savjet je primio k znanju nekoliko prijedloga o prioritetnim oblastima u okviru kojih bi se trebao kretati javni poziv prilikom raspisivanja, a tiču se prevencije društvenih pošasti (kladionice, narkomanija, radikalizam), edukacija o pisanju projektnih prijedloga, kao i kreativnog izražavanja (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija i sl.), te ih proslijedio resornoj službi.

Naposljetku, jednoglasno je data saglasnost na raspisivanje konkursa za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja, u skladu sa Odlukom o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, koju je usvojilo Općinsko vijeće Kakanj, s prijedlozima za korekcijama prilikom raspisivanja kriterija za naredni konkurs.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin