Šef ureda OSCE-a u Travniku Igor Nedera posjetio Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef ureda OSCE-a u Travniku Igor Nedera sa saradnikom Dautom Bajramovićem boravio je u radnoj posjeti Općini Kakanj.

Načelnik Bajtarević je upoznao gosta o dosadašnjim aktivnostima Općine Kakanj, kao i o političkoj situaciji u Kaknju.

Posebno je naglašen napredak rada Općinskog vijeća, te transparentan rad načelnika i resornih službi.

Veliki akcenat je stavljen na budući razvoj obrazovnog sistema i demokratizacije bh društva koje kroz različite projekte podržava OSCE.

Načelnik Bajtarević je iskoristio priliku da predstavnike OSCE-a informiše o projektima koje Općina Kakanj namjerava realizirati u narednom periodu sa akcentom na:

unapređenje turističkih potencijala,

razvijanje sistema LED rasvjete na cjelokupnom području Kaknja,

nastavak razvijanja poticajnih programa u privredi i poljoprivredi,

podršku mladima i nevladinim organizacijama i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka za brzi razvoj Kaknja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin