Set ekonomskih mjera pomoći fizičkim i pravnim licima: Utvrđena konačna lista poslovnih subjekata kojima će se biti odobrena podsticajna sredstva

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon isteka roka za dostavljanje prigovora i na osnovu prikupljenih podataka iz Porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda i broju zaposlenih, na prijedlog Komisije za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusom COVID-19, općinski načelnik je donio Zaključak o odobravanju podsticajnih sredstava u iznosu od 55.627,93 KM pravnim i fizičkim licima koji su ispunili uslove za dodjelu.

Pravo na dodjelu navedenih sredstava ostvarilo je ukupno 133 poslovna subjekta registrovana na području općine Kakanj.

Nadležna služba za realizaciju će u narednom periodu sačiniti nalog za plaćanje za fizička i pravna lica koja su ispunila uslove za isplatu.

U roku od mjesec dana od dana isplate podsticajnih sredstava poslovni subjekti su obavezni dostaviti dokaze o utrošku (uplatnice i sl.).

Podsjećamo, pravo na korištenje podsticajnih sredstava imala su fizička i pravna lica koja:

  • nisu raskinula ugovor o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine (raskidom ugovora se ne smatra ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen, ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid ugovora, te ako su se ispunili uslovi za penziju);
  • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za uposlenike zaključno sa 31.01.2020. godine;
  • imaju do 10 zaposlenih i djelatnost obavljaju na području općine Kakanj i koja su registrovana i imaju sjedište na području općine Kakanj i čije je poslovanje obustavljano naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

  • sufinansiranje dijela obaveznih doprinosa na minimalnu platu za mjesec mart i to 50% obaveznih poreza i doprinosa na minimalnu platu za svakog zaposlenog, što iznosi 130,00 KM po zaposlenom, uz uslov da za period za koji se dodjeljuju sredstva nisu korisnici općinskog podsticaja po programu „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
  • sufinansiranje režijskih troškova (struja, voda, grijanje, odvoz otpada) i to:
  • 50% režijskih troškova, a maksimalno 100,00 KM za mart 2020. godine,
  • 100% režijskih troškova, a maksimalno 200,00 KM za april 2020. godine.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Kakanj je na posljednjoj sjednici usvojilo novi set ekonomskih mjera za razvoj poduzetništva i obrta u vrijednosti 440.000 KM. Dakle, radi se o podsticajnom i razvojnom programu koji je uslijedio nakon ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, kako bi se kakanjska privreda spremno izborila sa tržišnim izazovima i na stabilnim osnovama nastavila svoje funkcionisanje.

Lista se može vidjeti klikom na sljedeći link:

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin