Stigao odgovor na upit načelnika u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Utjecaj kakanjske industrije na kvalitet zraka su svakodnevno u žiži zabrinutosti, interesovanja i konkretnog rada načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive i općinske administracije kojom rukovodi. Povećane koncentracije zagađujućih materija koje često tokom godine bilježi općinska mobilna stanica, razne vrste dimova, isparavanja, kotlina ispunjena maglama i omaglicama čudnih boja – sve to uvijek i iznova podsjeća na veliki pritisak kojeg industrija čini na svakodnevni život građana Kaknja.

Načelnik Aldin Šljivo nedavno je od Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” zatražio informaciju o aktivnostima na ugradnji uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj.

U odgovoru koji je stigao između ostalog se kaže:

“Realizacija investicionog ulaganja u izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 je počela 2.1.2018. godine izradom tenderske dokumentacije za ugovaranje konsultantskih usluga i nadzor nad projektom odsumporavanja na bloku 7.

Postupak ugovoranja konsultantskih usluga je još u toku, jer su od objave tendera uslijedila pitanja, pojašnjenja i žalbe potencijalnih ponuđača. Očekujemo da će ovaj proces biti uskoro uspješno okončan i da će biti izabrana konsultantska firma, što je vrlo važno za dalji tok ovog projekta.

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta, nakon izbora konsultanta, definisan je termin-planom za realizaciju svih aktivnosti do puštanja u rad postrojenja za odsumporavanje, za koje je krajnji rok 31.12.2023. godine”.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin