U Centru za socijalni rad Kakanj počinje realizacija projekta „Podizanje kvalitete usluga kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19“

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je trajno opredijeljena ka uspostavi svakog oblika saradnje s višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama i donatorima. Umjesto oslanjanja samo na vlastite budžetske prihode koji često, a posebno u kriznim periodima, znaju biti poljuljani, Općina Kakanj na razne načine uspostavlja saradnju kroz koju u Kakanj stižu nova sredstva i novi projekti.

Tako je u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Kakanj započela realizacija projekta pod nazivom „Podizanje kvalitete usluga kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19“.

Radi se o tome da će u prostorijama koje je do sada koristilo Udruženje pčelara „Bagrem“ Kakanj, a koje se nalaze u zgradi Centra za socijalni rad, sada biti otvoreno porodično savjetovalište.Za realizaciju ovog projekta UNICEF će izdvojiti 17.026,20 KM, dok će učešće Centra za socijalni rad Kakanj iznositi 600 KM.

U cilju pripreme prostorija za realizaciju pomenutog projekta Općina Kakanj će izdvojiti 6.000 KM.Glavni cilj projekta je ublažavanje negativnih efekata pandemije virusa COVID-19 na djecu sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju, negativnih efekata na porodice kao i na ostale posebno marginalizovane kategorije djece.

Direktni korisnici projekta će biti 49 djece sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju. Indirektni korisnici će biti 16 djece sa poremećajem u ponašanju, 2.030 djece ugrožene porodičnom situacijom, te 2.095 djece u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin