U Domu zdravlja Kakanj u funkciju pušten novi savremeni medicinski aparat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Četvrtak, 11. april 2019. godine: U okviru programa obilježavanje 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja i 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH, danas je u Domu zdravlja Kakanj, u Službi za radiološku dijagnostiku, u funkciju pušten novi savremeni medicinski aparat koji zamjenjuje klasični film i koji omogućava umrežavanje s Kantonalnom bolnicom Zenica.

Nabavka skupocjenog aparata je izvršena u saradnji Doma zdravlja Kakanj, Tvornice cementa Kakanj i Općine Kakanj.

“Dom zdravlja Kakanj, cijeli kolektiv na čijem je čelu dr. Tursum, kontinuirano iznalazi modalitete kako poboljšati zdravstvenu uslugu koja se pruža građanima Kaknja.

U takvim nastojanjima ovaj kolektiv nije isključivo oslonjen na Zavod zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva ZDK i općinski budžet. U maniru pravog domaćina, oni brojna poboljšanja uvode iz vlastitih sredstava, te kroz aplikacije na javne pozive viših nivoa vlasti i stranih ambasada.

Naš Dom zdravlja izvrsno sarađuje i s kakanjskom privredom koja je snažan oslonac za brojne aktivnosti u lokalnoj zajednici, uključujući i zdravstvo. Ilustracije radi, snažnom sinergijom Općine Kakanj, Doma zdravlja Kakanj i kakanjske privrede, u Kaknju je prije nekoliko godina izgrađen i opremljen hemodijalizni centar.

U Kakanjskom Domu zdravlja menadžment, ljekari i cjelokupno osoblje se svakodnevno hrabro bore sa izazovima. To je evidentno i na tome im čestitam.

Postići ovakve velike uspjehe u zdravstvu nije jednostavno. Zdravstvo je oslonjeno na ekonomiju koja se susreće sa brojnim poteškoćama. Medicinski aparati su jako skupi. Broj pacijenata je veoma velik. Jako puno ljudi se bori sa bolestima. Iza nas je strašan rat koji je ostavio velike posljedice po zdravlje ljudi. Pored toga, Kakanj je industrijska sredina. Uticaj rada industrije se u velikoj mjeri odražava i na zdravlje ljudi.

Nedostatak ljekara u cijeloj državi, posebno specijalista, se reflektuje i na kakanjski Dom zdravlja. Ali ovdje se na taj izazov i druge izazove ne gleda nijemo. Primljeni su mladi ljekari čim su završili fakultet. U planu su specijalizacije koje, naravno, iziskuju i vrijeme i novac. Ali ohrabruje činjenica da se ovdje ne stoji nijemo već se traže rješenja”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin