U Kakanj stiže novih 600.000 KM od donatora i viših nivoa vlasti: U naselju Varda će se graditi još dvije zgrade socijalnog stanovanja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U sali Općine Kakanj danas je potpisan sporazum između Općine Kakanj i Caritasa Švicarske o međusobnim odnosima u realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020/2021. godina u općini Kakanj“. Radi se o izgradnji devete zgrade socijalnog stanovanja u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma.

U realizaciji ovog projekta Caritas Švicarske učestvuje s 262.000 KM, dok je učešće Općine Kakanj 200.000 KM plus vrijednost građevinskog zemljišta i renta (40.000 KM), te uređenje infrastrukture, komunalni priključci, ispitivanje tla… (42.000 KM).

U okviru ovog projekta planirana je izgradnja zgrade s 8 stambenih jedinica.

Postoji mogućnost da zgrada bude i većih dimenzija, s više stanova, jer će Caritas Švicarske i Općina Kakanj aplicirati na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa ciljem da se za ovaj projekat osigura dodatnih 100.000 KM.

Za danas je planirano i otvaranje ponuda za izbor izvođača radova na izgradnji sedme zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma.

Izgradnju ove zgrade s 10 stanova finansirat će Caritas Švicarske iznosom od 226.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iznosom od 100.000 KM i Općina Kakanj čije je učešće 200.000 KM (učešće, građevinsko zemljište, renta…).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin