U Kaknju obilježen 3.mart-Dan Patriotske lige Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obilaskom mezarja Šargan, prigodnim programom i polaganjem cvijeća na dvije lokacije danas je u Kaknju obilježen 3.mart-Dan Patriotske lige Kakanj.

Cvijeće je položeno u Gradskom spomen-parku, te na Mostu šehida, a obraćanja su upriličena ispred spomen-ploče na kući porodice Salihbegović u kojoj je 3. marta 1992.godine, u noći, formirana čuvena četa “Bosna”, prva organizirana jedinica Patriotske lige Kakanj.

Prisutnima koji su se okupili ispred spomen-ploče obratio se i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

„Od Kaknja se očekivao i danas se očekuje jak patriotski naboj jer i devedestih godina prošlog vijeka, kao i danas, opća logika je upućivala na zaključak da se o državi skrbi i brine sa najviše zebnje i emocije tamo gdje su njeni historijski začeci, tamo gdje su stolovali bosanski banovi i kraljevi, tamo gdje se čuvala bosanska kruna.

Takvo očekivanje u ona teška i neizvjesna vremena Kakanj je ispunio, a smatram da ispunjava i danas.

Na strahovite pritiske, prijetnje, ucjene i ultimativne zahtjeve da BiH bude dio krnje Jugoslavije koja je u suštini bila zamaskirano ostvarenje jednog od probuđenih velikodržavnih projekata, bosanski patrioti odgovaraju ustrajnim zalaganjem za mir i rješenje jugoslovenske krize kroz dijalog. Na području Kaknja zalaganje za mir se ispoljavalo kroz nastojanja da se očuvaju dobri međunacionalni odnosi. Održavani su sastanci, potpisivane međustranačke izjave, apelovalo se na mir. Mirno, strpljivo i mudro se reagiralo na uporne demagoške priče o ugroženosti jednog naroda.

Prikupljeno je više od 50.000 potpisa građana kojima se upućivao apel za mir. Kakanjske majke su se pridružile općim zahtjevima da se bosanskohercegovački mladići vrate sa produženog odsluženja vojnog roka jer je bilo jasno da se JNA stavila u službu kreatora politike zločina i agresije.

Paralelno sa ustrajnim zalaganjem za mir, bosanski patriotizam nije istovremeno značio i naivnost i slijepo vjerovanje kako sudbinu treba prepustiti na volju kreatorima probuđenih ideologija koje su u korijenu imale aspiracije na bosanskohercegovački teritorij.

Dan za danom sve je postajalo jasnije da poruke mira ne dopiru do onih koji su pripremali agresiju sa ciljem nestanka i podjele BiH. Na temelju takvih činjenica nastala je Patriotska liga BiH kao oblik otpora prijetnjama i pokušajima da se spriječi da o sudbini BiH odluče njeni građani putem referenduma kao demokratskog načina izražavanja mišljenja.

Vrijeme je pokazalo da je upravo formiranje Patriotske lige bilo jedan od najvažnijih faktora kojima je spriječeno da Bosna šapatom padne.

Na području Kaknja formiranju Patriotske lige se pristupa odlučno i hrabro. Okolnosti u kojima se nabavljalo oružje, uniforme i materijalno- tehnička sredstva su bile veoma rizične i opasne.

Zbog toga o Patriotskoj ligi i njenim pokretačima i članovima treba govoriti sa posebnim respektom.To je i razlog zbog kojeg mi u Kaknju obilježavamo 1.mart-Dan nezavisnosti BiH i 3.mart-Dan Patriotske lige Kakanj kroz jedan cjelovit, jedinstven i sadržajan program.Naša želja je sačuvati od zaborava period stvaranja Patriotske lige, te kroz takvu aktivnost mlađim naraštajima u srca usaditi snažan patriotizam i odanost državi BiH.

Uz ovakva patriotska promišljanja i poruke, svim pokretačima otpora, svim članovima Patriotske lige u našem gradu i svim patriotski opredijeljenim građanima čestitam 3.mart-Dan Patriotske lige Kakanj“, rekao je načelnik Bajtarević.

Podsjetimo, u noći 3.marta 1992.godine, u kući Ibrahima Salihbegovića, Senad Zaimović je okupio petnaestak najpouzdanijih momaka, provjernih patriota i saopštio im da je potrebno formirati jedinicu koja će u slučaju napada agresora stati u odbranu naroda.

Odmah je rečeno da kalkulisanja nema, ko će kalkulisati neka odustane. Niko se nije pokolebao, svi su bili odlučni da brane svoj narod i po cijenu života. Odmah nakon formiranja izvršeno je opremanje jedinice naoružanjem, uniformama i materijalno-tehničkim sredstvima, a započela je i obuka.

Osnovna namjena jedinice bila je suprotstavljanje agresiji i zaštita vitalnih objekata na području Kaknja.

Prvi pripadnici čete „Bosna“ koja će svoje ime dobiti nakon prvih uspješnih akcija bili su: Zaimović Senad (komandir), Zaimović Mirsad, Salihbegović Azerin, Delić Halid, Ljubović Samir, Zaimović Senad, Salihbegović Nermin, Salihbegović Edin, Balešić Derviš, Šemić Mustafa, Mušija Ibrahim, Sarač Ibrahim, Tursum Zijad, Haračić Midhat, Čaluk Ertan, Čaluk Juksel, Ljubović Haris i Sarajlić Jasmin.Komandiri čete kroz njen slavni ratni put bili su: Zaimović Senad, Neimarlija Enez, Čaluk Ertan, Haris Ljubović i Ajdinović Dževad.

Prvi zadatak koji je povjeren četi “Bosna” bio je zarušavanje puta prema Kamenici jer je postojalo saznanje da neprijateljske snage iz Kamenice dolaze u izviđanje na Ponijere. Zadatak je uspješno izveden 4. aprila 1992. godine.

U aprilu 1992. godine jedan dio jedinice zaposjeda vikend-naselje Ponijeri, te vrši izviđanja prema Kamenici, a uspostavljeni su i kontakti sa seoskim stražama u Brnjicu i Patriotskom ligom Zenica.Nakon prvih uspješnih akcija, rahmetli Midhat Haračić četi daje ime “Bosna”, te izrađuje njenu zastavu. “Bosna” je tada brojala oko 50 boraca.Četa “Bosna” je 18. maja 1992.godine učestvovala u zaustavljanju kolone JNA koja je krenula iz kasarne u Zenici.

Priča o kakanjskoj ulozi u odbrani BiH ne smije biti ispričana, a da se ne pomene četa „Bosna“. Sve je počelo sa tom hrabrom i poletnom jedinicom koja će nakon prvih dana rata postati dijelom 311. lahke brihade, a potom će se sa cjelokupnim sastavom uključiti u Treći manevarski bataljon, jedinicu koja se proslavila junačkim uspjesima na najtežim ratištima. Četu „Bosna“ činili su, po mnogo čemu sudeći, momci-heroji. Njihovo junačko djelo ne smije biti zaboravljeno.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin