U posjeti Kaknju boravila delegacija koju su predvodili Andrea Bučková, opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice i Njegova Ekscelencija Martin Kačo, ambasador Slovačke Republike u BiH

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U posjeti Kaknju danas je boravila delegacija koju su predvodili Andrea Bučková, opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice i Njegova Ekscelencija Martin Kačo, ambasador Slovačke Republike u BiH.

U uredu načelnika je upriličen prijem, a nakon toga i posjeta dijelu naselja Varda u kojem živi Romi, posjeta Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj i Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj.

Tokom posjete, načelnik Bajtarević i njegovi saradnici su upoznali goste s aktivnostima koje Općina Kakanj realizira na planu poboljšanju općeg statusa i kvaliteta života populacije Roma na području Kaknja.

Posjetom naselju Varda u kojem su izgrađene zgrade socijalnog stanovanja, te vrtiću i školi u kojima djeca iz populacije Roma stiču predškolsko odnosno osnovnoškolsko znanje gosti su i direktno imali priliku da vide konkretne aktivnosti na planu uključivanja Roma u sve društvene tokove.

Gosti su pozdravili aktivnosti Općine Kakanj na planu pomoći Romima, a istaknuta je i pohvalna činjenica da Općina usko sarađuje sa nevladinim organizacijama koje okupljaju Rome, kao i sa samim Romima.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin