U proteklih mjesec dana Općina Kakanj realizirala aktivnosti na uklanjanju 5 divljih deponija smeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin