Povodom 15. maja – Dana policije ZDK: Kakanjski policajci su dali veliki doprinos u odbrani države

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stanica javne bezbjednosti općine Kakanj je funkcionisala u sklopu Centra službi bezbjednosti Zenica. U svom sastavu je imala pedesetak aktivnih policijskih službenika. U organizacionoj strukturi djelovali su: načelnik SJB, komandir sa 2 pomoćnika, šef Kriminalističke službe i dr.

SJB Kakanj je 18.9.1991.godine aktivirala cjelokupni rezervni i aktivni sastav. Svi redovni i rezervni policajci su počeli sa obavljanjem policijskih poslova i zadataka u svojim zonama odgovornosti.

Tokom prvih mjeseci 1992.godine u Kakanj su počele pristizati prve izbjeglice sa područja Foče, Zvornika, Kozluka, Janje, Bijeljine… Pripadnici SJB Kakanj, zajedno sa civilnom zaštitom i aktivistima Crvenog križa, aktivno su bili uključeni u aktivnosti prihvata i smještaja izbjeglih i raseljenih lica.

Početkom juna 1992.godine izvršeno je postrojavanje svih pripadnika SJB Kakanj kada je većina stupila u redove Armije R BiH.

U prvoj ratnoj godini Stanica javne bezbjednosti Kakanj direktno uključuje 200 svojih pripadnika sa kompletnim naoružanjem i municijom u borbene redove Armije R BiH na misočkom, brezanskom, visočkom, zavidovićkom i drugim ratištima.

Kakanjski policajci, kako u redovima Armije, tako i u formacijama Centra službi bezbjednosti Zenica, stigli su na mnoga ratišta, čak do Igmana i Bjelašnice.

Nedostatak ljudstva, posebno stručnog, kao i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava su najveći problemi koji su opterećavali službu javne bezbjednosti. Ipak, u skladu sa važećim propisima i zakonima, Stanica javne bezbjednosti Kakanj, iako sistematizacijski tek polovično popunjena, veoma dobro se uspijeva angažirati na zaštiti života i lične sigurnosti, sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela, zaštiti značajnih privrednih i društvenih objekata, održavanju javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugim stručno-operativnim poslovima.

Tri kakanjska policajca su odlikovana najvećim ratnim priznanjem “Zlatna policijska značka”.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin