Važno: 10. decembra centralna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na 36. sjednici održanoj 28.11.2019. godine, Općinsko vijeće Kakanj je donijelo zaključke o utvrđivanju Nacrta Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu.

Otvorena je i petnaestodnevna javna rasprava o pomenutim aktima, počevši od 28.11.2019. godine pa sve do 12.12.2019. godine.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi zainteresirani moći dobiti potrebna pojašnjenja bit će održana u utorak 10. decembra 2019. godine u sali Općinskog vijeća Kakanj s početkom u 13.00 sati.

Dokumente o kojima se vodi javna rasprava možete vidjeti klikom na naslove:

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu.

Svi učesnici u postupku javne rasprave svoje primjedbe, mišljenja i sugestije mogu dostaviti Službi za finansije Općine Kakanj poštom ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Kontakt osobe za provođenje javne rasprave su: Džihad Berbić-Služba za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić-Stručna služba za poslove Općinskog načelnika (tel. 032/555-301).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin