U utorak rasprava, razgovor, razmjena mišljenja u vezi javne rasvjete, obzirom na veliki odziv predstavnika mjesnih zajednica, svi novi zainteresirani trebaju uputiti najavu radi organizacije još jednog termina skupa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Za razliku od drugih lokalnih zajednica u kojima su troškovi prebačeni na građane, u Kaknju Općina plaća sve troškove javne rasvjete, i tako će ostati: Pozivamo građane da u utorak prisustvuju raspravi, razgovoru, razmjeni mišljenja u vezi planirane potpune zamjene svih rasvjetnih tijela

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina koje plaćaju sve troškove javne rasvjete, za razliku od brojnih drugih općina koje te troškove prebacuju na građane. Ovakva praksa će se nastaviti i u budućem periodu.

Plan Općine Kakanj je zamjena svih rasvjetnih tijela na području Kaknja kako bi se dobila bolja, efikasnija i ekonomičnija rasvjeta.

U tom smislu izrađena je Studija izvodljivosti upravljanja javnom rasvjetom.

O ovoj studiji će biti riječi u utorak 6. oktobra u 10.00 sati u sali Općinskog vijeća Kakanj.

VAŽNO! Obzirom da je već zaprimljen veći broj najava dolaska, a zbog ograničenosti sale Općinskog vijeća, posebno sada kada je nužno provesti mjere zaštite od koronavirusa, potrebno je najavu interesovanja za pomenuti skup izvršiti putem telefona 0 800 2 06 06 (centrala, tražiti Sedina Karahodžića) kako bi se organizirao još jedan termin skupa.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin