Unatoč svim problemima koje je sa sobom donijela pandemija koronavirusa: Više od pola miliona KM uloženo u kakanjsku poljoprivredu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U  Budžetu Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2020. godinu je odobren iznos od  386.000 KM, a do sada je  utrošeno 341.226,52 KM. Također je planirana i pozicija za troškove rada Saveza poljoprivrednih udruženja „KAP“ Kakanj u iznosu od 33.000,00 KM.

Za podsticaje, uključujući sredstva sa viših nivoa vlasti i sredstva od međunarodnih organizacija, odobreno je i isplaćeno 1.176 zahtjeva.

Podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka (organizovani otkup): Ukupno je otkupljeno 743.206 litara mlijeka (201 zahtjev), izdvojeno 70.957,96 KM.

Podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu: 13 zahtjeva, 3.900,00 KM.

Podsticaj za otkupljivače svježeg kravljeg mlijeka (I, II i III kvartal- 3 zahtjeva): Izdvojeno 6.256,70 KM.

Podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača: 6 zahtjeva, izdvojeno 3.950,00  KM.

Podsticaj za pčelarstvo: 119 zahtjeva, 21.768,00  KM.

Plastenička i staklenička proizvodnja: 95 zahtjeva, izdvojeno 22.286,25 KM.                                                      

Podsticaj za proizvedene-otkupljene količine jagodastog voća: 159 zahtjeva, 19.801,76 KM.

Podsticaj za održavanje zasada jagodastog voća, za proizvođače koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr), te pitomog šipurka u 2020. godini: 6 zahtjeva, izdvojeno 1.588,30 KM.

Podsticaj za održavanje intenzivnih i poluintenzivnih  zasada visokostablašica: 43 zahtjeva, 15.225,30 KM.

Otkup voća sa područja općine Kakanj: 2 zahtjeva, izdvojeno 1.303,83 KM.

Sufinansiranja

Podsticaj za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti – start up paketi: 5 korisnika, izdvojeno 8.013,22 KM.

Podsticaj za sufinansiranje nabavke stočne hrane za samostalne poljoprivrednike koji ne  ostvaruju općinske podsticaje za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost: 6 korisnika, 2.603,00 KM.

Podsticaj za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj: 2 korisnika, 20.000,00 KM.

Podsticaj za sufinansiranje troškova rada 8 udruženja poljoprivrednih proizvođača – članica Saveza „KAP“ Kakanj: 8 korisnika, 4.000,00 KM.

Podsticaj za sufinansiranje  projekata u saradnji sa međunarodnim organizacijama (Caritas Švicarska) – dodjela 30 plastenika i 6 paketa jagode sa dodatnom opremom (36 korisnika) i Projekat Saveza „KAP“ (1 korisnik), učešće Općine Kakanj 39.374,18 KM.

Sufinansiranje proljetne sjetve u saradnji sa FMPVŠ i Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK: (176 zahtjeva), učešće Općine Kakanj 9.077,90 KM.

Ostale vrste podsticaja

Izvještajno – prognozni poslovi i ostale usluge iz Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u poljoprivredi za 2020. godinu (medijsko predstavljanje poljoprivrede, sajmovi, studijske posjete vezano za  poljoprivredu i ruralni razvoj, nabavka stručne literature), te ostale fakture: 8 zahtjeva, izdvojeno 7.741,49 KM.

Teorijske i praktične edukacije i ostali ugovori o djelu iz Programa podsticaja polj. proizvodnji: 1 zahtjev, 302,50 KM.

Neisplaćeni podsticaju iz 2019.godine: 10 zahtjeva, 22.767,82 KM.

Ugovorene obaveze iz 2018. i 2019. godine (refundacija doprinosa za registrovane poljoprivredne proizvođače, certificiranje organske proizvodnje i dr): 24  zahtjeva, 41.515,31 KM.   

Rezervna sredstva: 22 zahtjeva, izdvojeno 18.793,00 KM.

Troškovi rada  kancelarije Saveza poljoprivrednih udruženja „KAP“ Kakanj: 12 zahtjeva, izdvojeno 30.315,85 KM.  

U 2020. godini Općina Kakanj je dobila sredstva i od Vlade F BiH za unapređenje biljne proizvodnje u iznosu od 80.000,00 KM. Sredstva su utrošena za unapređenje biljne proizvodnje (sufinansiranje nabavke sadnog i sjemenskog materijala, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava, plasteničke folije, te poljoprivredne mehanizacije, nabavka 10 plastenika i dio sredstava za nabavku paketa za proizvodnju jagode u saradnji sa Caritasom Švicarski). Ukupan broj korisnika ovih sredstava je 254.

Također uz općinska sredstva, isplaćena su i sredstva Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od  53.726,19 KM  i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona u iznosu od  15.421,46 KM za proljetnu sjetvu u 2020. godini. Ukupan broj korisnika ovih sredstava je 254.

Općina Kakanj je u saradnji sa Caritas Švicarske realizovala Projekat dodjele 30 plastenika površine 100 m2 i dodjele 6 paketa za proizvodnju jagode. Učešće Caritasa u projektima je 40%, odnosno 41.384,04 KM , a krajnjih korisnika 10%, odnosno 10.346,10 KM.

U proceduri je realizacija podsticaja za jesenju sjetvu u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ukupna izdvajanja

Ukupna utrošena sredstva u oblasti poljoprivrede u 2020. godini (Budžet Općine Kakanj, viši nivoi vlasti i sredstva međunarodnih organizacija) iznose 562.074,06 KM.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin