Upriličen svečani prijem za učenike generacije i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima, uručene nagrade u iznosima od 200 i 100 KM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U sali Općinskog vijeća Kakanj danas je upriličen svečani prijem za učenike generacije kakanjskih osnovnih i srednjih škola, te za 4 učenika koji su stekli pravo da učestvuju na federalnom takmičenju i dvoje učenika koji su proglašeni za učenike generacije, a osvojili su 1. i 2. mjesto na federalnom takmičenju iz fizike (Adin Frljak i Hana Zaimović) i 3. mjesto na federalnom takmičenju iz matematike (Adin Frljak).

Učenicima generacije su isplaćene novčane nagrade u iznosu od 200 KM, dok su učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima dodijeljene nagrade u iznosu od 100 KM.

Učenici generacije su:

1.Gimnazija „Muhsin Rizvić“ – Rajza Selimović;
2.Mješovita srednja škola Kakanj – Adna Ramić;
3.Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“- Adnan Hodžić
4.Osnovna škola „15.april“ – Lamija Alajbegović;
5.Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ – Ajdina Trako;
6.Osnovna škola „Rešad Kadić“ – Kanita Mandžuka;
7.Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ – Adin Frljak;
8.Osnovna škola „Omer Mušić“ – Ahmed Čeliković;
9.Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ – Hana Zaimović.

Učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima

Osnovna škola:
1. ADIN FRLJAK – fizika, matematika – OŠ „Hamdija Kreševljaković“
2. HANA ZAIMOVIĆ – fizika – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
3. ESMIR KIĆO – matematika, fizika – OŠ „Hamdija Kreševljaković“ 
4. NAIDA HABIBOVIĆ – matematika – OŠ „Hamdija Kreševljaković“ 
5. AZRA BILALOVIĆ- matematika – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ 
6. IMRAN ĐOKIĆ – matematika – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“

Srednja škola : 
1. MARIJA GRGIĆ – matematika, fizika – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ 
2. HANA NEIMARLIJA – njemački jezik – Gimnazija „Muhsin Rizvić“.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin