Ured načelnika: Upriličen prijem povodom organizacije Međunarodne turističke i drvno-tehnološke konferencije “Tajan 2020”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive bili su Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privrede komore Federacije BiH, Dino Mujkić, predsjednik Udruženja Drvni klaster “Namještaj i drvo” Sarajevo i Mirsad Hubanić, sekretar Udruženja šumarstva, prerade drveta i grafičke djelatnosti.

Povod sastanka jeste namjera organizovanja trodnevne Međunarodne turističke i drvno-tehnološke konferencije “Tajan 2020” u mjesecu avgustu. Konferencija bi se održala na tri lokacije: Golubinja (Žepče), Ponijeri, te Kamenica (Zavidovići). Krajnji cilj jeste promocija i razvoj turističkih potencijala Zeničko-dobojskog kantona, sa naglaskom na pomenute tri općine.

Jedna od predviđenih aktivnosti jeste konferencija inžinjera sa planinarskim pohodom na Tajan, zakazana za 05.08.2020. godine na Ponijerima, u sklopu koje je planirano cjelodnevno druženje.

Namjera je da konferencija bude dio programa kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2020”. S tim u vezi, Općina Kakanj će učestvovati u organizaciji navedene konferencije.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin