Ured načelnika: Upriličen prijem za predstavnike novoformiranog udruženja “Kakanjski malinari”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo ugostio je danas u svom uredu predstavnike novoosnovanog udruženja “Kakanjski malinari” koje će okupljati uzgajivače jagodičastog i bobičastog voća s područja Kaknja.

Udruženje će se zalagati za ostvarivanje interesa proizvođača jagodičastog i bobičastog voća u smislu zasnivanja i održavanja zasada, u smislu podsticaja, u smislu plasmana i prodaje tržišnih viškova itd.

Tokom razgovora načelnik Šljivo je naglasio činjenicu da se u javnosti formiralo općeprihvaćeno mišljenje da je malinarstvo propalo i da nema perspektivu, ali da situacija na terenu pokazuje kako malinarstvo pored brojnih poteškoća i izazova u pogledu cijene maline na svjetskom tržištu ipak ima perspektivu, uz uslov da bude jača podrška svih nivoa vlasti.

U tom smislu Općina Kakanj će kroz svoju politiku dodjele novčanih podsticaja nastaviti pružati podršku u svim oblastima voćarstva. U tim aktivnostima Općina Kakanj kao partnere vidi udruženja proizvođača i Savez poljoprivrednih udruženja “KAP” Kakanj kao krovnu organizaciju koja brine o interesima i pravima članova koje okuplja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin