Ured načelnika: Upriličen sastanak s direktorima kakanjskih osnovnih i srednjih škola

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević danas je u svom uredu upriličio sastanak s direktorima kakanjskih osnovnih i srednjih škola.

Cilj načelnika je sagledati stanje objekata u kojima se odvija nastava, stanje nastavnih pomagala i općenito školske infrastrukture, a sve u namjeri da se na najbolji mogući način definiraju prioriteti u čiju bi se realizaciju uključila Općina Kakanj.

Opredjeljenje načelnika je da Općina treba budžetskim sredstvima pomoći kakanjskim školama jer škole pohađaju kakanjska djeca i da ne treba gledati na nadležnosti koje su u domeni školstva na kantonalnom nivou.

“Kakanjska djeca moraju imati adekvatne uslove za boravak u školama i za učenje. Očekujemo i snažan angažman Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a i mi smo spremni pomoći. Vjerujem da zajedno možemo ostvariti veliki napredak, i u tom smislu pružam ruku za saradnju”, rekao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin