Usred dana izbacivao smeće iz prikolice manjeg traktora sa Cementarskog mosta u korito rijeke Bosne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin