Usvajanjem odluka na sjednici Općinskog vijeća Općina Kakanj ispunila obaveze za dalji proces zaključivanja ugovora za koncesije: Na potezu Vlada ZDK

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je izvršila sve obaveze u postupku dodjele koncesije za eksploataciju uglja Rudniku mrkog uglja Kakanj.

Sada su na potezu Vlada ZDK i RMU Kakanj.

Naime, na sastanku koji je 10. jula 2019. godine održan u uredu premijera ZDK doneseno je 6 zaključaka o čemu je sačinjen i zapisnik. Od ukupno 6 zaključaka 2 su se odnosila na Općinu Kakanj i oba su realizirana.

Općina Kakanj i RMU Kakanj su se obavezali da će organizirati sastanak i dogovoriti međusobne odnose, te organizirati sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će se usvojiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu RMU Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralna sirovine uglja na području općine Kakanj.

Sastanak je realiziran, dogovoreni su međusobni odnosi, a pomenuta odluka je usvojena na 33. sjednici Općinskog vijeća Kakanj koja je održana 14. augusta 2019. godine, čime je obaveza Općine Kakanj iz zaključka u potpunosti ispunjena.

Na pomenutom sastanku zaključeno je da je potrebno da Općinsko vijeće Kakanj usvoji saglasnost za povlačenje dvije revizije i jedne tužbe za naknadu štete zbog nezaključenja ugovora o koncesiji.

Na 33. sjednici Općinsko vijeća Kakanj je dalo saglasnost Općinskom načelniku i Općinskom pravobranilaštvu za poduzimanje svih procesnopravnih i drugih radnji koje će rezultirati zaključenjem ugovora o koncesiji, uključujući i odustajanje od dvije revizije i povlačenje tužbe koje je Općina Kakanj podnijela protiv ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine za naknadu štete zbog nezaključenja ugovora o koncesiji, a nakon što Vlada Zeničko-dobojskog kantona donese odluku o pokretanju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – mrkog uglja na ležištu u području općine Kakanj.

Time je Općina Kakanj ispoštovala i drugi zaključak sa pomenutog sastanka s premijerom ZDK.

No, treba akcentirati i da je na sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvojen zaključak u kojem se kaže da je, ukoliko do 30. novembra 2019. godine ne dođe do potpisivanje ugovora o koncesiji, općinska pravobraniteljica ovlaštena da pokrene nove tužbu za proteklih 5 godina.

Sada je na potezu Vlada ZDK koja treba donijeti odluku o pokretanju procedure dodjele koncesije.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin