Usvojen Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na prijedlog načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive, Predsjedništvo Općinskog vijeća Kakanj danas je usvojilo Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu.

Ukupna vrijednost sredstava raspoređenih ovih programom iznosi 386.000 KM.

Osim toga, kroz javni poziv za proljetnu sjetvu izdvojeno je 100.000 KM (Općina 10.000 KM, F BiH 70.000 KM, ZDK 20.000 KM). Kroz javni poziv za biljnu proizvodnju izdvojeno je 80.000 KM. Kroz javni poziv za dodjelu plastenika Općina Kakanj i Caritas Švicarske će izdvojiti oko 60.000 KM.

Dakle, ukupna cifra za poljoprivredu je prešla 500.000 KM.

Program sa svim detaljima i rokovima možete vidjeti klikom ovdje

Donosimo i tabelarni prikaz sa iznosima podsticaja po jedinici mjere:

R/b Naziv podsticaja Iznos sredstava za podsticaje
A/1 PODSTICAJ ZA ANIMALNU PROIZVODNJU
1.1. Podsticaj za proizvedene – otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019, I, II i III kvartal 2020. godine (0,08 KM/l i 0,12 KM/l) -organizovani otkup, 70.000,00
1.2. Podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka (prodaja svježeg kravljeg  mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju) – minimalno 2  muzna grla – 100,00 KM/grlu i 150,00 KM/grlu,
2. Podsticaj za rasplodne krmače – 100,00 KM/grlu i 150,00 KM/grlu, 4.000,00
3. Podsticaj za pčelarstvo – 6,00 KM/košnici i 9,00 KM/košnici, 20.000,00
A/2 PODSTICAJ ZA BILJNU PROIZVODNJU
1.  Podsticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju – 1,50 KM/m2  i 2,25  KM/m2, 25.000,00
2. Podsticaj za proljetnu obradu polj.zemljišta (od 2-15 dunuma pod istom kulturom) – 40,00 KM/dunumu i 60,00 KM/dunumu, 23.000,00
31. Podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) – 60,00 KM/dunumu i 90,00 KM/dunumu, 14.000,00
3.2. Podsticaj za održavanje poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) – 40,00 KM/dunumu i 60,00 KM/dunumu,
3.3. Podsticaj za održavanje zasada jagodastog voća koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka  –                                    100,00 KM/dunumu i 150,00 KM/dunumu 2.000,00
4. Podsticaj za prozvedene – otkupljene količine ploda jagodastog voća- 0,12 KM/kg i 0,18 KM/kg- organizovani otkup, 28.000,00
B OSTALE VRSTE PODSTICAJA
1. Podsticaj za  registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti- start up paketi, 30.000,00
2. Podsticaj za sufinansiranje nabavke stočne hrane za samostalne poljoprivrednike koji ne ostvaruju općinske podsticaje za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost, 5.000,00
3. Podsticaj za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke   kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine      20.000,00
4. Sufinansiranje troškova rada 8 udruženja poljoprivrednih proizvođača – članica Saveza „KAP“ Kakanj, 4.000,00
5. Podsticaj za sufinansiranje projekata u saradnji sa međunarodnim organizacijama, 40.000,00
6. Podsticaj za otkupljivače svježeg kravljeg mlijeka  za I, II i III kvartal 2020. godine  (0,01 KM/l), 6.000,00
7. Podsticaj za  otkupljivače  ljekobilja, voća i povrća (0,01 KM/kg), 3.000,00
8. Ugovorene obaveze iz 2018. i 2019. godine (refundacije doprinosa za registrovane polj. proizvođače,  certificiranje organske proizvodnje i dr.,) 44.000,00
9. Neisplaćeni podsticaji u poljoprivredi za 2019.godinu, 22.767,82
10. Izvještajno – prognozni poslovi i ostale usluge iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji iz 2020. godine (medijsko predstavljanje poljoprivrede, sajmovi, studijske posjete, vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj), 10.000,00
11. Teoretske i praktične edukacije i ostali ugovori o djelu iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji, 1.000,00
12. Rezervna sredstva. 14.232,18
UKUPNO: 386.000,00

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin