Utvrđen identitet osobe koja je počinila gnusan čin odlaganja animalnog otpada na granici općina Kakanj i Visoko

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Utorak, 9. april 2019. godine: Inspektori Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj utvrdili su identitet osobe koja je počinila gnusan čin odlaganja animalnog otpada na granici Kaknja i Visokog. Radi se o osobi nastanjenoj na području Visokog.

Inspekcija će izdati prekršajni nalog, a animalni otpad će biti uklonjen na račun počinioca.

O ovom slučaju i identitetu počinioca bit će obaviješteni inspekcijski organi na višim nivoima vlasti nadležni za oblast prerade mesa kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Građanima zahvaljujemo na dojavi i saradnji.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin