UŽOK počeo novi ciklus ekonomskog osnaživanja žena

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK) u četvrtak 5. maja 2022. godine, počelo je sa novim, petim ciklusom projekta: Ekonomsko jačanje žena kroz obuku krojenja, šivenja, zidnog tkanja i rada na Alu foliji.

Tromjesečnu edukaciju će pohađati 20 žena sa područja Plandišta, Povezica, Doboja i nekih naselja iz doline Trstionice.

Projekat, kao i prethodna četiri, podržava Općina Kakanj. Obuka će se održavati u prostorijama Javne ustanove KSC Kakanj, a iz sredstava podrške projektu, nabavljena su sva neophodna sredstva za rad i potrošni materijal.

Projekt menadžer, Edina Lukić, prilikom prvog okupljanja polaznica, govorila je o značaju ekonomskog osnaživanja žena i o prilici za edukaciju koja se treba maksimalno iskoristiti:

– Koliko i šta ćete naučiti zavisi isključivo od vas. Redovno pohađajte edukaciju i nemojte se ustručavati bilo šta pitati. Savladavanje vještina koje će vam stručno i s ljubavlju prenositi naše edukatorice može vam omogućiti značajne uštede u porodici, a neke od vas će biti osoposobljene do nivoao zasnivanje radnog odnosa. Bitno je da iskoristite priliku koju su vam omogućili UŽOK i Općina Kakanj. Vi ovdje imate sve besplatno. Materijal koji koristite, mašine na kojima radite i znanje koje vam se stručno prenosi. Bilo gdje drugo to bi ste platile i zato iskoristite ovu priliku, rekla je Edina Lukić.

Edukaciju krojenja i šivenja vodiće Senida Omerović, a zidnog tkanja i rada sa Alu folijom Naila Demir – Alić.

Žene podjeljene u dvije grupe po deset, nova znanja i vještine savladavati će svaki radni dan sve do kraja mjeseca jula.

U prethodna četiri ciklusa koja su održavana u Kraljevoj Sutjesci, Kaknju, Tršću i Kučićima kroz edukaciju ekonomskog osnaživanja prošli je više od 120 žena.

Neke od njih su zasnovale i radni odnos u tekstilnoj industriji, a neke su savladane vještine odlučile koristiti za vlastite potrebe i tako ostvarivale korist za porodični budžet.

Ovo i jesu dva osnovna cilja edukacija koje organizira kakanjski UŽOK, a podržava Općina Kakanj.

Ovogodišnji ciklus će pohađati: Nermina Čišija, Nedžada Šemić, Alma Rahmanović, Majra Jašarspahić, Veseljka Rodan, Jelena Lukić, Janja Kolaković, Mediha Kobilica, Amra Sarač, Selma Smolo, Adna Šljivo, Naida Kovačević, Rahima Škulj, Azra Begić, Merima Agičić, Ilma Demir, Nevresa Musić, Kanita Alić, Lejla Kubura i Saudina Karzić.

(a.z.)

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin