Važna obavijest: Studenti koji ne konkurišu na kantonalnu stipendiju neće moći dobiti ni općinsku stipendiju, studenti koji dobiju kantonalnu stipendiju dobit će od Općine Kakanj dodatna sredstva kako bi u konačnici imali isti iznos stipendije kao i oni koji dobiju općinsku stipendiju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Uvažavajući činjenicu da je iznos stipendije koju dodjeljuje Općina Kakanj veći od iznosa stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK (kantonalna stipendija), i da su u tom smislu kod nekih studenata zabilježene određene kalkulacije u smislu na koji konkurs se prijaviti, ustanovljeno je opredjeljenje i stav da i u ovoj godini studenti koji ne konkurišu na kantonalnu stipendiju i pri tome ne prilože svu potrebnu dokumentaciju neće moći dobiti ni općinsku stipendiju. Izuzetak su samo studenti koji stanuju u studentskim domovima (kojima Ministarstvo za obrazovanje ZDK plaća troškove), obzirom da oni nemaju pravo konkurisati na kantonalnu stipendiju, ali imaju pravo konkurisati na općinsku stipendiju.

Onim studentima koji ostvare pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Općina Kakanj će dodijeliti dodatna novčana sredstva kako bi u konačnici i oni, kao i kandidati koji ostvare pravo na općinsku stipendiju, dobili isti novčani iznos stipendije.

Vezani tekst:

Podaci o plaćama roditelja i drugih članova porodice će se provjeravati u poreznoj upravi, provjeravat će se i kućne liste

Nakon što su proteklih godina zabilježeni slučajevi lažiranja podataka o plaćama roditelja i drugih članova porodice kandidata za stipendiju, pokrenute su opsežne aktivnosti na provjeri podataka o plaćama.

Takva praksa će biti nastavljena i ove godine, a provjere će se vršiti u poreznoj upravi. Svi slučajevi lažiranja podataka će biti dokumentovani i dostavljeni policiji i nadležnom tužilaštvu što znači da će biti predmet sudskih procesa protiv pojedinaca koji su dostavili lažne podatke i protiv firmi koje su ovjerile lažne podatke o plaćama.

Vršit će se i provjere tačnosti podataka na kućnim listama preko kontakata u neposrednom okruženju kandidata koji podnose prijave.

Vezani tekst:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu.

Konkurs se može vidjeti klikom ovdje

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin