VAŽNO! Građevinska inspekcija na Ponijerima, počelo podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Planom inspekcijskog nadzora za 2020. godinu predviđen je pojačan inspekcijski nadzor od strane građevinske inspekcije na cjelokupnom području vikend naselja Ponijeri sa ciljem provođenja Odluke o legalizaciji, te sprečavanja nelegalne, divlje ili neplanske gradnje građevina.

Prvim planskim obilaskom Ponijera od strane nadležne inspekcije pokrenuto je 15 postupaka za objekte čija je izgradnja tek završena ili je završena u skorije vrijeme.

Na području Ponijera inspekcija je zabilježila 492 izgrađena objekta. Nakon stupanja na snagu Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, kod nadležne općinske službe u Kaknju podneseno je 39 zahtjeva za legalizaciju objekata na Ponijerima.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin