VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Potrebno je što prije izvršiti uklanjanje vozila sa glavne gradske saobraćajnice, počinje postavljanje habajućeg sloja asfalta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin