Veliki uspjeh kakanjske lokalne zajednice nakon višegodišnjih nastojanja: Vlada ZDK usvojila Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – mrkog uglja Rudniku mrkog uglja “Kakanj”, uskoro potpisivanje koncesionog ugovora

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon višegodišnjih upornih insistiranja predstavnika Općine Kakanj, nakon brojnih razgovora, usaglašavanja, procedura i slično, konačno je postignut dugo čekani uspjeh koji će donijeti nova sredstva u Budžet Općine Kakanj koja će se dalje usmjeravati u projekte za dobrobit građana.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – mrkog uglja Rudniku mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj.

Površina eksploatacionog polja je 5.888,37 hektara, a vrijeme koncesije 30 godina. Koncesionar je dužan plaćati koncesione naknade – kontinuiranu naknadu u iznosu od 0,80 KM po toni proizvedenog uglja i minimalnu jednokratnu naknadu u iznosu od 250,00 KM po hektaru eksploatacionog polja. Minimalna obavezujuća količina eksplatisanog mrkog uglja za koju je koncesionar obavezan plaćati kontinuiranu koncesionu naknadu svake godine je milion tona proizvedenog uglja.

Uskoro bi trebalo uslijediti i potpisivanje koncesionog ugovora.

Podsjetimo, sredstva od koncesija se dijele u omjeru 70 % lokalnoj zajednici na čijem se teritoriju nalazi eksploataciono polje, a 30 posto ostaje kantonu. Novac se kroz budžet dalje usmjerava u lokalnu infrastrukturu, poslovne zone i unapređenje uslova za život građana.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin