Vijeće pohvalilo djelovanje Općinskog štaba za vrijeme borbe protiv koronavirusa: Transparentan i odgovoran rad za pohvalu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon proglašenja vanrednog stanja uzrokovanog pojavom pandemije koronavirusa, Općinski štab civilne zaštite preduzeo je neophodne preventivne korake kako bi posljedice iste bilo što manje. Kontinuiranim zasjedanjem i praćenjem epidemiološke situacije, te pravoremenim djelovanjem, Štab je uspio spriječiti pojavu nekontrolisanih klastera kakve smo imali priliku vidjeti u susjednim i drugim općinama. Tome su uveliko doprinijeli i sami građani svojim savjesnim i odgovornim pristupom.

U toj borbi posebna pažnja pridavala se racionalnom i transparentnom utrošku budžetskih sredstava. S tim u vezi, danas je na sjednici Općinskog vijeća Kakanj razmatran i usvojen Izvještaj o  poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19, u kojem su detaljno i tabelarno prikazane sve aktivnosti Štaba tokom trajanja vanrednog stanja.

Kompletan Izvještaj dostupan je na sljedećem linku:

Izvještaj-OŠCZ

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin