Vlada F BiH uplatila u Budžet Općine Kakanj 625.000 KM, nastavljaju se radovi na probijanju trase puta za Brnjic, nadamo se da će ubrzo i ZDK isplatiti iznos od 600.000 KM koji je odobren

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vlada F BiH je uplatila u Budžet Općine Kakanj 625.000 KM, na osnovu aplikacije na javni poziv.

U svrhu izgradnje dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo (put za Brnjic) izdvojeno je 500.000 KM dok je preostalih 125.000 KM pomoć Budžetu Općine Kakanj u situaciji ugroženosti finansijskih tokova zbog pandemije COVID-19.

Nadamo se da će ubrzo i Vlada ZDK isplatiti odobrenih 600.000 KM u svrhu finansiranja probijanja trase puta za Brnjic.

Na javni poziv Vlade F BiH, Općina Kakanj je aplicirala još dva projekta. Radi se o nastavku rekonstrukcije mreže daljinskog grijanja od Đuđinog mosta do OŠ „Hamdija Kreševljaković“, te inicijativi da Vlada F BiH izdvoji novac potreban za otplatu rata kredita u trajanju od jedne godine koje Općina Kakanj plaća na osnovu kredita KfW-a.Vlada F BiH je odlučila podržati izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo, te tako izdvojiti jako značajan iznos za Kakanj.

Za pomenuti javni poziv pripremljene su zaista kvalitetne aplikacije, a posebno veliku i značajnu pomoć u sveukupnim aktivnostima kod apliciranja na sredstva viših nivoa vlasti pružaju kakanjski predstavnici na višim nivoima vlasti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin