Za pohvalu: U periodu dežure, kada nema intervencija, vatrogasci vrijedno rade na uređenju prostora oko vatrogasnog doma

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin