Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku stanovništvu s područja Kaknja se savjetuje da smanji kretanje na otvorenom prostoru

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Preporuke se posebno odnose na starije osobe, trudnice, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta.

Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Preporučuje se i korištenje javnog prevoza umjesto ličnih automobila.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin