Zelenilo na prvom mjestu: Odmah nakon izgradnje uz rekonstruisanu glavnu gradsku saobraćajnicu zasađeno je više od 80 novih sadnica drveća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin