Zid na trotoaru stotinjak metara od kružnog toka u pravcu naselja Doboj: Odobrenje je izdala Kantonalna direkcija za ceste

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Srijeda, 7.11.2018. godine: U vezi prijava građana o gradnji zida na trotoaru na lokaciji udaljenoj oko 100 m od kružnog toka u pravcu naselja Doboj, na desnoj strani, javnost obavještavamo da je odobrenje za gradnju izdala Kantonalna direkcija za ceste ZDK sa sjedištem u Zenici koja je nadležna za regionalne puteve. Vlasnik objekta je tražio od Direkcije da se spriječi prskanje i natapanje njegovog objekta vodom od strane vozila koja se kreću regionalom, a Direkcija je odgovorila da ona nije u mogućnosti poduzeti dodatne mjere, ali je saglasna da vlasnik objekta o svom trošku izgradi zaštitnu ogradu.

Propisano je da zaštitna ograda dužine 8 m i visine 1,3 m mora biti južnim dijelom udaljena minimalno 0,8 m od ivice asfaltnog kolovoza, a sjevernim u ravni sa postojećom ogradom.

Ukoliko izgrađena ograda bude umanjivala preglednost i ometala bezbjedno odvijanja saobraćaja Direkcija će pokrenuti postupak uklanjanje iste.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin