Općina Kakanj

Anketa za mapiranje dijaspore iz općine Kakanj


Poštovani/a,

Općina Kakanj u saradnji sa USAID projektom "Dijaspora Invest" sprovodi aktivnosti mapiranja dijaspore.

Ukoliko vodite porijeklo iz općine Kakanj, direktno ili po roditeljima molimo da se prijavite i popunite ovu anketu.

Cilj mapiranja je informisati i involvirati dijasporu u buduće aktivnosti koje će se sprovoditi sa dijasporom, a koje će imati za cilj involviranje dijaspore u razvoj.

Anketa je kreirana u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Nakon što se kreira baza kontakata, ista će se koristiti od strane Općine Kakanj, i to isključivo u svrhu uključivanja dijaspore u lokalni ekonomski razvoj.

Hvala na saradnji!

Napomena: Polja označena sa * su obavezna!

Drugo:
Drugo:
Saglasnost

Saglasan/a sam da se moji podaci koriste isključivo u svrhu uključivanja dijaspore u lokalni ekonomski razvoj.