Gradski spomen-park: Položeno cvijeće na spomen-obilježja povodom 8. aprila-Dana oslobođenja Kaknja

Povodom 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja, danas je u Gradskom spomen-parku upriličeno polaganje cvijeća na Spomen obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. godina i Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog 1992-1995. godina.

“Antifašizam je jedan od najhumanijih i najsvjetlijih pokreta u historiji čovječanstva. Ovaj pokret nije jedan od onih koji počnu i završe u određenom historijskom periodu.

Antifašizam je pokret kontinuiteta i treba ga stalno jačati i promovisati, posebno kod mlađih naraštaja.Antifašizam se oštro suprotstavlja svakoj teoriji o superiornim rasama koje žele dominirati nad drugima.

Antifašistički pokret se zasniva na postulatu jednakosti među ljudima bez obzira na njihovo porijeklo, materijalno stanje, naciju, vjeru i druge elemente njihovog identiteta.

Priča o antifašizmu mora polaziti od porodice i škole jer će budućnost našeg bosanskohercegovačkog društva biti svijetla samo ako djecu i mlađe naraštaje naučimo da uvijek i u svakoj prilici budu antifašisti, rodoljubi, slobodoljubivi i uzorni građani, vrijedni radnici i da njeguju prijateljstvo, zajedništvo, solidarnost, osjećajnost, ljubav i mir.Građanima Kaknja upućujem srdačnu čestitku povodom 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja”, rekao je u svom obraćanju građanima kaknja putem medija načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Nova velika investicija u materijalno-tehničke kapacitete JP “Vodokom”: Na dva kamiona postavljeni novi mašinski sistemi-nadogradnje u vrijednosti od 200.000 KM, stvoreni preduslovi za novi zamah u pogledu kvaliteta usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada

Općina Kakanj i Javno preduzeće “Vodokom” realizirali su još jednu veliku investiciju u materijalno-tehničke kapacitete neophodne za novi zamah u pogledu kvalitete usluga u oblasti odvoza i deponovanja komunalnog otpada.

Naime, Općina Kakanj je izdvojila 200.000 KM, a JP “Vodokom” je realiziralo tendersku proceduru, u svrhu nabavke i ugradnje dva nova sistema-nadogradnje za pražnjenje kontejnera na dva kamiona. Pored mehanizama za pražnjenje običnih kontejnera, novi sistem omogućava i pražnjenje podzemnih kontejnera koji su postavljeni na području Kaknja.

Ovom investicijom stvoreni su adekvatni preduslovi za novo jačanje kvaliteta usluga, te se u tom smislu očekuje i proširenje organiziranog odvoza komunalnog otpada i na preostale 4 mjesne zajednice na području Kaknja.

Paralelno sa ovim aktivnostima, očekuje se i poboljšanje kvaliteta usluge u okviru postojećeg, ranije uspostavljenog obima organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Kaknja.Auto-park i bazu materijalno-tehničkih kapaciteta JP “Vodokom” danas je obišao načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Tokom obilaska naglasio je činjenicu da se novom investicijom otvaraju nove mogućnosti, te da u tom smislu očekuje nove pomake u pogledu osiguranja adekvatnog stepena komunalne higijene na području Kaknja.

Počele aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina

Općinski načelnik Mirnes Bajtarević nedavno je donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina.

Nosilac izrade Strategije je Općinski razvojni tim (ORT) imenovan rješenjem Općinskog načelnika sa tematskim/sektorskim radnim grupama.

U četrvrtak, 1. aprila održana je prva sjednica Općinskog razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina.

Koordinator Općinskog razvojnog tima Fadil Merdić na sjednici je, kroz prezentaciju, članove ORT-a upoznao sa postupkom izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH (novi ciklus strateškog planiranja), dogovorena je dinamika rada za realizaciju aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina, te su definisani poslovi i radni zadaci ORT tematskih/sektorskih radnih grupa.

U narednom periodu radit će se na prikupljanju podataka i izradi situacione analize i izradi strateške platforme.

8. aprila 1945. godine oslobođen Kakanj: Ovako je bilo…