Važna obavijest iz JP “Vodokom” vlasnicima vikendica na Ponijerima: Otpad koji nastaje prilikom rekonstrukcije vikendica nije komunalni otpad i ne može se odlagati u kontejnere ili pored kontejnera, u vezi odvoza građevinskog i kabastog otpada pozovite “Vodokom” na 061/045 255

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj u okviru svojih nadležnosti i prema ranije utvrđenom planu i rasporedu organizuje i vrši odvoz komunalnog otpada sa područja izletišta i i vikend-naselja Ponijeri.

Na Ponijerima su određene lokacije na kojima su postavljeni kontejneri i to su javne površine na koje je zabranjeno bacati otpad drugog porijekla osim komunalnog.

Otpad koji nastaje prilikom renoviranja vikendica: keramičke pločice, beton, kamen, drvena stolarija, staklena vuna, tepisi, ormari, spužve i slično nije komunalni otpad i zabranjeno je bacati ga i odlagati na kontejnerska mjesta.

U proteklih nekoliko dana zajedno s građanima, kako domaćim tako i gostima, bili smo svjedoci nastanka nekoliko divljih deponija koje ne samo da su ruglo već su i svojevrsna opasnost za zdravlje ljudi, izletnika , ali i sveukupni higijensko-epidemiološki alarm.

Kako bi izbjegli sve negativne posljedice po zdravlje ljudi i samog okoliša pozivamo vlasnike vikendica da prilikom renoviranja objekata otpad koji nije komunalni ne odlažu na kontejnerska mjesta već da u dogovoru sa nadležnom službom JP „Vodokom“ organizuju odvoz i zbrinjavanje takve vrste otpada.Kontakt telefon nadležne službe je 061/045 255.

Pozovite i dobit ćete sve potrebne informacije vezane za odvoz kabastog, građevinskog ili drugog otpada.

Naša je obaveza prikupljanja i adekvatnog zbirnjavanja, a vaša da kabasti, građevinski i sličan otpad ne miješate i ne ostavljate na mjesta predviđena za komunalni otpad.

CRVENO UPOZORENJE: Maksimalne dnevne temperature zraka između 37 i 41°C, sugerišemo da se voda za piće racionalno troši i da se ne upotrebljava za navodnjavanje u poljoprivredi, za navodnjavanje koristiti tehničku vodu

1. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje: Izrazito visoke dnevne temperature zraka.

2. Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje: Veći dio naše zemlje.

3. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje: 24.6.2021. godine, od 13.00 do 17.00 h.4.

Napomena:Očekivane maksimalne dnevne temperature zraka između 37 i 41°C

Zaslužuje kvalifikaciju “Ličnost dana” i više od toga: Premijer ZDK Mirnes Bašić, osigurana sredstva za refundaciju lijeka Tocilizumab

Zaslužuje kvalifikaciju “Ličnost dana” i više od toga: Premijer ZDK Mirnes Bašić, osigurana sredstva za refundaciju lijeka Tocilizumab koji se pokazao kao efikasan kod pokušaja liječenja stanja prekomjernog otpuštanja citokina, odnosno tzv. citokinske oluje, koja je jedno od najopasnijih stanja i u velikom procentu dovodi do smrtnosti kod teških slučajeva infekcije koronavirusom.