Nastavak projekta ROMACTED u općini Kakanj

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević održao je sastanak sa predstavnicima Vijeća Europe Majom Grujić, Udruženja roma Euro-Rom Nedžadom Jusićem i NVO Romalen Mujom Fafulićem.
Tema sastanka je bila provedba Romacted programa.
Tokom sastanka predstavljeni su rezultati ovog projekta i najavljena je druga faza.
Načelnik Bajtarević je pružio podršku ovom projektu u Općini Kakanj.
Uskoro će uslijediti potpisivanje Memoranduma i imenovanje kontakt osobe iz Općine Kakanj kao koordinatora na ovom projektu.
U projekat će direktno biti uključena i kakanjska NVO Romalen na čijem čelu je Mujo Fafulić.

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će održati 9. redovnu sjednicu 22/07/2021. sa početkom u 9:00 sati u sali Općinskog vijeća, Općina Kakanj.
Za sjednicu je Kolegij Općinskog vijeća usaglasio prijedlog dnevnog reda kako slijedi (materijale možete preuzeti klikom na tačku):

(Tačke koje su u međuvremenu stigle i koje bi se eventualno mogle uvrstiti u dnevni red:
Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća: Kolegij Općinskog vijeća je 15/07/2021 razmatrao i predstvake te donio sljedeće zaključke: 

a)Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu – upućuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i razmatranje, kao i ponovljeni Zahtjev MBD Export-Import doo Kakanj za promjenu Regulacionog plana Općine Kakanj. 

b)Informacija Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH se prosljeđuje Grijenju na dalje razmatranje i postupanje.

c)Obavijest Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša u vezi zahtjeva AB Petrola – primljeno k znanju i  Odgovor Odsjeka za inspekciju u vezi zahtjeva AB Petrola – primljeno k znanju.

e) Informacija o Zaključku Kolegija OV: 01/1-5-K-153/21 od 21/04/2021 – primljeno k znanju.

f) Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša u vezi zahtjeva MBD Export-Import – primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA