Novih gotovo 600.000 KM stiže u Kakanj, Vlada FBiH dodijelila novac općinama, Kakanj ima razloga za zadovoljstvo, sve zahvaljujući dobro pripremljenim aplikacijama i političkoj reprezentaciji Kaknja na svim nivoima koja je spremna pomoći sve aktivnosti usmjerene na dobrobit Kaknja

Vlada F BiH dodijelila je općinama i gradovima F BiH novčana sredstva za dvije svrhe: za sanaciju posljedica nastalih usljed proglašenja pandemije COVID-19, te za sufinansiranje projekata.

Za prvu svrhu Općina Kakanj je dobila 125.000 KM, dok je za drugu svrhu, tj. za projekat “Izgradnja nove gradske saobraćajnice od Ulice 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade do zgrade Općinskog suda dobila 460.000 KM.

Ukupan iznos koji je dodijeljen Kaknju je 585.000 KM.

Uz naglašavanje činjenice da se radilo o dobro pripremljenim aplikacijama, te uvijek prisutne zahvalnosti cjelokupnoj političkoj reprezentaciji Kaknja na svim nivoima vlasti koja je spremna pomoći sve aktivnosti usmjerene na dobrobit Kaknja, načelnik Bajtarević je posebno zahvalio Mirsadu Zaimoviću, predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta F BiH.

Inspekcija pojašnjava: Šta učiniti kada primijetite spaljivanje na otvorenom prostoru (suha trava, smeće, plastika, guma, bilo šta)!?

Inspekcija pojašnjava: Šta učiniti kada primijetite spaljivanje na otvorenom prostoru (suha trava, smeće, plastika, guma, bilo šta)!?

U takvim situacijama potrebno je pozvati 122. Policija će izaći na teren po dojavi, sačinit će službenu zabilješku i istu proslijediti općinskoj inspekciji koja će izdati prekršajni nalog. Posjetimo, na području Kaknja zabranjeno je spaljivanje bilo čega na otvorenom prostoru.

Pojašnjenje: Sve posljedice radova na rekonstrukciji mreže grijanja u naselju Doboj i na drugim mjestima će biti sanirane, JP “Grijanje” naručilo radove na sanaciji asfaltnih površina i trotoara, dinamika radova zavisi od zauzetosti izvođača radova na drugim radilištima

U vezi učestalih pitanja građana koja se odnose na sanaciju posljedica radova na sanaciji mreže grijanja u naselju Doboj i drugim mjestima, iz JP “Grijanje” su pojasnili da su naručeni radovi na saniranju asfaltnih površina, trotoara i slično, i da će firma kod koje su naručeni radovi u konačnici sve sanirati.

Dinamika radova zavisi od raspoloživosti mehanizacije, obzirom da postoje i druga radilišta otvorena tokom ljeta.

Radovi na sanaciji biciklističke staze i asfaltne površine kod Đuđinog mosta su već u toku, a bit će realizirani i svi drugi radovi na sanaciji.