Zimsko održavanje puteva na području Kaknja u zimskoj sezoni 2021/2022. godina vršit će preduzeća “Trgošped”, “Mega Travel” i “Vodokom”

Na osnovu ugovora potpisanog sa Zavodom za izgradnju i planiranje općine Kakanj, zimsko održavanje puteva na području Kaknja će vršiti preduzeća „Trgošped“, „Mega Travel“ i „Vodokom“.

Preduzeće “Trgošped” vrši zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih pravaca:

LOT1:

 • Kakanj-Bijele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje (24 km);
 • Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo (2,7 km);
 • Raskrsnica Stari dom – autobuska stanica Brnjic (2 km);

LOT 2:

 • Postojan-Hrastovac (4 km);

LOT 3:

 • Haljinići-Veliki Trnovci (6,5 km);
 • Čatići-Slapnica (5,5 km);
 • Donji Kakanj-OŠ „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj (1 km);

i cestovni pravac Kakanj-Tršće-Ponijeri.

Dežurni telefon „Trgošpeda“ za zimsko održavanje je 032/555-357.

Preduzeće „Mega-Travel“ Kakanj vrši održavanje putnih pravaca:

LOT 4

 • Raskrsnica za Zagrađe-Zagrađe-Halinovići;
 • Raskrsnica za Semetiš- Semetiš;
 • Ivnica-Vukanovići.

Dežurni telefon preduzeća „Mega Travel“ za zimsko održavanje je 032/552-000.

Javno preduzeće „Vodokom“ Kakanj vrši održavanje gradskih ulica, prigradskih cesta, te putnih pravaca:

 • Kakanj-Dumanac-Desetnik;
 • Brežani-Bištrani;
 • Bjelavići-Ričić.

Dežurni telefon preduzeća „Vodokom“ za zimsko održavanje je 062/906-794.

Održavanje ostalih putnih pravaca koji nisu sastavni dio ugovora o redovnom održavanju vršit će se kroz naknadno angažiranje mehanizacije, u skladu sa potrebama.

Načelnik Mirnes Bajtarević naredio da se u funkciju stavi općinski dežurni broj za žalbe građana u vezi zimskog održavanja: Za žalbe, sugestije, zahtjeve i slično pozovite ili pošaljite poruku na 061/326 888

Općina Kakanj je uvela dežurni broj za žalbe, sugestije i kritike u vezi zimskog održavanja puteva. Dežurni broj je: 061/ 326 888.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti i dežurnim službama preduzeća koja vrše zimsko održavanje puteva u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

Dežurni telefon „Trgošpeda“ za zimsko održavanje je 032/555-357.

Dežurni telefon preduzeća „Mega Travel“ za zimsko održavanje je 032/552-000.

Dežurni telefon preduzeća „Vodokom“ za zimsko održavanje je 062/906-794.

Obaveze građana i drugih subjekata u pogledu uklanjanja snijega i leda

Podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu  koje definiraju obaveze građana i nadležnih preduzeća u pogledu čišćenja od snijega i leda.

Odlukom o komunalnom redu između ostalog su definisane  i obaveze vlasnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega i leda.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova ili poslovnih prostorija u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi-stajališta odgovorno je udruženje taksista.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno i fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.

Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulica, ceste), te za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama.

Strogo je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i drugih površina na ulice i trotoare, zabranjeno je bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, zabranjeno je deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, zabranjeno je sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.

Ukazujemo na još nekoliko važnih činjenica:

Poučeni ranijim iskustvima želimo ukazati na činjenicu da neki prijevoznici često izbjegavaju neke linije gdje postoje usponi jer vozila nisu opremili zimskom opremom. Javnosti su poznate zakonske obaveze u pogledu zimske opreme na vozilima. Posebno naglašavamo da autobusi obavezno moraju imati i koristiti lance.

Uz brojne putne pravce na području općine Kakanj deponovane su i značajne količine abrazivnog materijala kako bi mještani u slučaju potrebe mogli, na volonterskoj osnovi, pomoći pri posipanju kritičnih dionica puteva u svojim mjesnim zajednicama.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.

Foto: Ilustracija

 

 

Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu, broj: 01/1-5-129/21 od 31.03.2021. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj

poduzetništva i obrta za 2021. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Obavještavaju se vlasnici obrtničkih radnji u osnovnom zanimanju, te trgovačkih i ugostiteljskih radnji i preduzeća – d.o.o. koji registruju djelatnost na području općine Kakanj u periodu od 16.12.2020. – 15.12.2021. godine, da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu.

U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova registracije novoosnovanih poslovnih subjekata, registrovanih na području općine Kakanj (obrtničke radnje u osnovnom zanimanju, trgovačke i ugostiteljske radnje i preduzeća – d.o.o i dr).

Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu, tokom godine, a najkasnije do 15.12.2021. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu (Program se se može vidjeti klikom ovdje). 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

JU Centar za socijalni rad Kakanj obezbjedio besplatno pružanje pravne pomoći građanima putem Centra ženskih prava iz Zenice

Obavještavamo građane općine Kakanj da je JU Centar za socijalni rad Kakanj obezbjedio besplatno pružanje pravne pomoći građanima putem Centra ženskih prava iz Zenice.

Od 15. novembra 2021. godine u terminu od 13:00 do 15:00 sati u prostorijama Savjetovališta za brak i porodicu JU Centar za socijalni rad Kakanj, dva puta mjesečno bit će dostupna besplatna pravna pomoć za žene i djecu.

Inače, Centar ženskih prava je pravno- zagovaračka organizacija iz Zenice koja se dvadesetpet godina bavi unaprijeđenjem položaja žena i djece u svim društvenim odnosima.

U sklopu ove organizacije možete dobiti usluge besplatne pravne pomoći ali i psihološke podrške koja je prioritetna programska aktivnost Centra ženskih prava već dvadesetpet godina.

Direktnu pravnu pomoć žene u ostvarivanju njihovih prava, bilo da se radi o informisanju o pravima, ili zaštiti prava ukoliko je već došlo do njihovih kršenja, mogu potražiti iz oblasti:

• porodičnog prava

• radnog prava

• prava iz oblasti socijalne zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja

• nasljednog prava

• zaštite od diskriminacije i diskriminatornih praksi

• nasilja u porodici i partnerskim vezama.

Ukoliko trebate termin, isti je potrebno zakazati na broj telefona: 060 31 11 922.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i registar klijenata  kao nosioci gazdinstva i koji u tekućoj godini u jesen obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta i zasnuju ratarsku i povrtlarsku proizvodnju na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  na površini od 3 do 20 dunuma.

 Podsticaj  iznosi:

 • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
 • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2021. godini,
 • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
 • kopija kartice s brojem bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 26.11.2021. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine voća i povrća

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine voća i povrća

Pozivamo poljoprivredne proizvođače s područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine voća i povrća .

Pravo na podsticaj imaju proizvođači voća i povrća s područja općine Kakanj upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) kao nosioci gazdinstva, a koji imaju potpisan ugovor za tekuću godinu o otkupu voća i povrća s registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem.

Podsticaj  iznosi:

Jagodasto voće

0,21 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,14 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Voće visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto)

0,15 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,10 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Kornišoni

0,12 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,08 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Ostalo povrće

0,21 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,14 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u RPG i RK  od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2021. godini,
 • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu s upisanim zasadom voća i povrća,  izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
 • kopija ugovora s otkupljivačem ili prerađivačem voća i povrća,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivrednici),
 • dokaz o predatoj količini ploda voća i povrća (potvrda ovjerena od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
 • kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 26.11.2021. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30.

Najava 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 18.novembra 2021. godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 12. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2021.godine
2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu s prijedlogom zaključka o saniranju akumuliranog deficita iz ranijeg perioda
3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu
4.Nacrt budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
5.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
6.Razmatranje dopisa Općinskog pravobranilaštva u vezi nalaza i mišljenja vještaka o diobi nekretnine (Autobuska stanica Kakanj)
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu (Romsko naselje Varda)
8.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj
9.Lokalni akcioni plan za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području općine Kakanj za period 2021-2024.godina
10.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja građana „Rudarska glazba“ iz Kaknja udruženjem od posebnog interesa
11.Informacija o o poduzetim operativnim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja vanrednih okolnosti 05.11.2021 – 08.11.2021. godine na području općine Kakanj, uzrokovanih obilnim padavinama i nastankom poplave na lokalitetima naselja Doboj, Povezice, Karaulsko Polje, Malješ i Hasa
12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
13.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
14.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća
Kolegij Općinskog vijeća je 11.novembra 2021. održao 11. redovnu sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja datuma održavanja 12.redovne sjednice Općisnkog vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke: 

a)Inicijativu Vijeća roditelja  OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj

Inicijativu je Kolegij Općinskog vijeća uputio Zavodu za planiranje i izgradnju i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

b)Zahtjev Udruženje autoškola na području općine Kakanj

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

c)Akcioni plan Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

Akcioni plan  Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite Kolegij odlaže za narednu sjednicu Općinskog vijeća, kada će uz Akcioni plan ponovo razmotriti i Analiza. 

d)Zapisnik sa sastanka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu o horizontalnoj i vertikalnoj saradnji održanog na inicijativu OSCE BiH

Zapisnik je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju i uputio ga svim vijećnicima. 

e)Informacija Općinskog pravobranilaštva o trasi željezničkog transporta „Trstionica“ 
f)Informacija Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o trasi željezničkog transporta „Trstionica“

Kolegij Općinskog vijeća Informacije upućuje općinskom načelniku da sa nadležnim službama iznađe modalitet rješavanja odnosa sa RMU Kakanj poštujući zakonsku regulativu te da u vidu prijedloga akta  isto ponudi Općinskom vijeću na usvajanje.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Javni poziv: Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2020. i 2021. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu, broj: 01/1-5-129/21 od 31.03.2021. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

“Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2020. i 2021.  godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici registrovani na području općine Kakanj, koji nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama u 2020. i 2021. godini i to isključivo korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost korisnika kredita.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj će regresirati uplaćene kamate za kredite odobrene u komercijalnim bankama. Za kredite u iznosu od 5.000,00 KM – 50.000,00 KM Općina će  refundirati kamate u iznosu 100%, a za kredite od 50.000,00 KM – 100.000,00 KM u iznosu 50% od ukupno uplaćenih kamata. Kamata se regresira na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira iznosi do 8%, a period otplate kredita je do 5 godina.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
 2. Rješenje o registraciji djelatnosti;  
 3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti;
 4. Ugovor s bankom sa anuitetnim planom otplate kredita;
 5. Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa obaveznim pregledom obračunatih i uplaćenih kamata za period za koji se regresira kamata (2020. i 2021. godina);
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik);
 7. Dokaz o utrošku kreditnih sredstava (račun, faktura, ugovor).

Zahtjevi sa neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 30.11.2021. godine.

Općina Kakanj će korisniku podsticaja refundirati kamate za cijeli otplatni period, pojedinačno za svaku godinu na kraju kalendarske godine, po dostavljanju potvrde od banke o uplaćenim kamatama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.