Općinska izborna komisija Kakanj: Dodjela pozicija političkim subjektima u biračkim odborima

U srijedu 3.8.2022. godine, u 16:30 sati, u sali Općinskog vijeća Kakanj, Općinska izborna komisija će izvršiti dodjelu pozicija političkim subjektima u biračkim odborima na osnovu liste političkih subjekata koja je dostavljena od strane Centralne izborne komisije.

Općinska izborna komisija obavještava da:

1.     Lica koja su bili kandidati na zadnje održanim Lokalnim izborima 2020. godine, kao i lica koja su bili kandidati na održanim Lokalnim izborima za Grad Mostar 2020. godine ne mogu biti članovi biračkog odbora, dok lica koja su bili kandidati na Općim izborima 2018. godine mogu biti članovi biračkog odbora;

2.     Lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije, mogu potpisati SG1 obrasce i zahtjev za akreditaciju posmatrača samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti za izvršenje tih aktivnosti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.

Predsjednik Općinske izborne komisije Kakanj

 Ernad Čizmić