Najava 28. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 26.04.2023.godine održati svoju 28. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

       razmatranje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja

       vijećničke inicijative

 

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

4.    Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2022.godinu

5.    Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete

7.    Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika i studenata sa područja općine Kakanj

8.    Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija, postupka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj

9.    Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i budžetskih sredstava Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2022.godinu

10.  Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2022.godinu

Napomene o radu Kolegija OV

Kolegij Općinskog vijeća je 19/04/2023 održao sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja iste, razmatrao i:

a) Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća povodom vijećničke inicijative Safeta Šahmana

Odgovor je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju.

 b) Zahtjev Malak Invest d.o.o. Kakanj  i MZ Bištrani i Brežani za uređenje puta

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na razmatranje i dalje postupanje.

 c) Molbu Nermine Kaldžija

Kolegij Općinskog vijeća je  molbu proslijedio općinskom načelniku na razmatranje i dalje postupanje. 

Također, Kolegij je donio i zaključak da obrađivač uz prijedlog odluke o utvrđivanju cijena javne rasvjete dostavi i obrazloženje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Bajramska čestitka načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića

Bajramska radost, uvijek i iznova, snažno i upečatljivo, podsjeti na vrijednosti porodičnog zajedništva i i lijepog ophođenja među ljudima, te na utjecaj življenja u skladu sa duhovnim principima na kreiranje pozitivnih odnosa u zajednici.

Uvjereni smo se da će poruke bajramskog praznika i drugih vjerskih praznika osnažiti i nastojanja zajednice da ljudima ukaže na značaj čovjekove žrtve za opće dobro, te da će dodatno usmjeriti čovjeka ka volonterizmu, humanitarnom radu, radu za korist zajednice i korist svih ljudi.

Sa željom da bajramsko ozračje bude još jedan podsticaj općim nastojanjima da se sačuvaju porodične vrijednosti, zajedništvo, te međusobno poštovanje i uvažavanje među ljudima,

svim muslimanima upućujemo srdačnu čestitku povodom Ramazanskog bajrama.

Bajram šerif mubarek olsun!

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Predsjedavajući OV Slaven Katičić