Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2023. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, broj: 01/1-26-55/23 od 28.02.2023. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2023. godini

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2023. godini.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  kao nosioci gazdinstva i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da u plasteniku  ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća ili cvijeća,
 • Da imaju plastenike  ili staklenike površine od 100 m2 do 500 m2,
 • Da  je visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 2 m,
 • Da su plastenici sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i s montiranim vratima za ulazak i izlazak.

Podsticaj  iznosi:

 • 2,25 KM/m2 za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost i druga pravna lica (d.o.o.),
 • 1,50 KM/m2 za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost.

Pravo na podsticaj mogu ostvariti i poljoprivredni proizvođači koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost i druga pravna lica (d.o.o.) i imaju preko 500 m2 pod plasteničkom proizvodnjom. Općinski podsticaj će istima biti obračunat za maksimalnu površinu do 500 m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata izdate od općinske službe prema mjestu prebivališta u 2023. godini,
 • detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata iz 2023.godine,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači i pravna lica),
 • Potvrda banke o otvorenom žiro računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30.06.2023. godine

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.