Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u akademskoj 2020/2021. godini

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u akademskoj 2020/2021. godini se može vidjeti klikom ovdje

Odluka Vlade ZDK o visini stipendije se može vidjeti klikom ovdje

Uporno se radi na rješavanju komplikovanih tenderskih procedura: Potpisani ugovori o rekonstrukciji nekoliko puteva na području Kaknja, uskoro novi ugovori za više od 30 lotova i putnih pravaca

Nakon provedbe komplikovanih tenderskih procedura, potpisani su ugovori o rekonstrukciji nekoliko puteva na području Kaknja.

Bez obzira na složenost procedura, uporno se radi tako da se jedna po jedna procedura završava, što znači da svakodnevno možemo očekivati nove ugovore za rekonstrukciju puteva i izgradnju javne rasvjete, i to za više od 30 lotova i putnih pravaca.

Potpisani su ugovori za sljedeće putne pravce:

– rekonstrukcija ceste u Brežanima kod mosta (16.625,51 KM);

– rekonstrukcija ceste u naseljima Hrasno i Usijel (43.760,78 KM);

– rekonstrukcija ceste u MZ Plandište (39.308,36 KM);

– asfaltiranje dionice ceste u Ulici bratstva i jedinstva – kod Cementarskog mosta (42.692,22 KM);

– rješevanje odvodnje izvorske i oborinske vode u mjestu Čobe (22.407,40 KM);

Nabavka i postavljanje zaštitne mreže na kosinama puta Kakanj-Tršće (24.753,67 KM).

Čvrsta opredjeljenost Općine Kakanj su ulaganja u putnu i drugu infrastrukturu, u skladu s općim stavom o ravnomjernom razvoju i sela i gradskog područja.

Najava: Njegova Ekscelencija Martin Kačo, ambasador Slovačke Republike u BiH i predstavnici Vlade Republike Slovačke u posjeti Kaknju

U ponedjeljak 25. oktobra 2021. godine Kakanj će posjetiti Njegova Ekscelencija Martin Kačo, ambasador Slovačke Republike u BiH, i predstavnici Vlade Republike Slovačke.

Prijem za goste će biti upriličen u 9.30 u zgradi Općine Kakanj.

U 10.30 sati su planirane izjave za medije.

U 10.40 sati će biti upriličen obilazak zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda.

U 11.00 sati je planirana posjeta Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.

U 11.30 sati je planirana posjeta Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj.

Uz ambasadora Republike Slovačke u BiH, delegaciju će činiti:

Andrea Bučková, opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice,

Marek Chomanič, načelnik Odjela za koncepcije i analizu Ureda opunomoćenice Vlade Slovačke Republike za romske zajednice,

Michal Šľachta, koordinator, Ured opunomoćenice Vlade Slovačke Republike za romske zajednice,

Patrik Turošík, zamjenik ambasadora Slovačke Republike u BiH,

Vedrana Brajković, prevodilac, Ambasada Slovačke Republike u BiH.

Molimo medije da, u skladu s mogućnostima, prate događaj.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka (prodaja svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, usvojenog na V sjednici, dana 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka (prodaja svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj koji vrše prodaju svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka, a shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci ili kao članovi gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2021.god.,
 • da posjeduju najmanje 2 muzna grla u gazdinstvu,
 • da su nad grlima provedene obavezne zdravstvene mjere propisane zakonom,
 • da su grla navedena u Detaljnoj listi stočnog fonda u RPG i RK,
 • da imaju Ugovor sa J.P. „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2021. godinu potpisan do 01.10. tekuće godine, o prodaji svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju.

Podsticaj  iznosi:

 • 150,00 KM/grluza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
 • 100,00 KM/grlu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
 • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta izdata u 2021.godini,
 • Lista stoke – detaljni prikaz stočnog fonda iz RPG i RK za 2021.godinu,
 • Kopija važećeg mliječnog kartona (Prilog V, ne stariji od 12 mjeseci),
 • Kopija Ugovora sa J.P. „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2021. godinu o prodaji svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju,
 • Kopija Rješenja o bavljenju poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti,
 • Dokaz o otvorenom i aktivnom bankovnom računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 29.10.2021.godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj

Pravo na podsticaj imaju registrovani prerađivački kapaciteti, odnosno pravna i fizička lica koja su registrovala poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, a bave se otkupom i preradom tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda, zatim da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te da su u 2021. godini nabavili novu opremu i mašinu neophodnu za registrovanu djelatnost i dostave dokaz o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca).

Podsticaj iznosi do 20% od vrijednosti nabavljene opreme i mašina, a maksimalni iznos sufinansiranja po korisniku će zavisiti od broja prijavljenih.

Zainteresovana pravna i fizička lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske Službe u 2021.godini,
 3. Rješenje o registraciji pravnog ili fizičkog lica,
 4. Uvjerenje iz Porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
 5. Račun o nabavci opreme i mašina (faktura uz fiskalni račun),
 6. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će nabavljenu opremu i mašine za prerađivačke kapacitete u okviru registrovane djelatnosti, zadržati u svome vlasništvu minimalno 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja,
 7. Potvrda iz banke o otvorenom tekućem računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 8.11.2021. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku 2021/2022. godinu

Objavljujemo Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku 2021/2022. godinu. Konkurs se može vidjeti klikom ovdje

Studenti i učenici prijavu na konkurs mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji ili klikom na naslove:

Obrazac za učenike

Obrazac za studente

Prilikom predaje dokumentacije, kandidati preuzimaju šifru za pristup peliminarnoj i konačnoj listi.

S ponosom i sjetom sjećamo se Alije Izetbegovića, prvog predsjednika suverene i nezavisne Republike Bosne i Hercegovine

S ponosom i sjetom sjećamo se Alije Izetbegovića, prvog predsjednika suverene i nezavisne Republike Bosne i Hercegovine.

Njegova mudrost i pravednost, njegov sabur, njegova skromnost, skrušenost i hrabrost, njegova bliskost s narodom i njegov nenadmašni patriotizam trebaju svima nama služiti kao primjer i uzor, posebno u današnje vrijeme.

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Obavijest za poljoprivredne proizvođače: Prijava plana proizvodnje za narednu godinu

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj obavještava sve  poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG i RK, da su dužni,

 u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju  („Službene novine FBiH“, broj: 42/10), i članom 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane podrške po modelu podrške proizvodnje („Službene novine FBiH“, broj: 60/14, 75/14, 76/16, 32/17 , 55/17 i 56/18), u kome je propisano da su svi poljoprivrednici, fizičke i pravne osobe koji planiraju aplicirati na novčane  podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federalnog ministarstva poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva u 2022. godini,

izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu.

Klijenti, odnosno poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u predviđenom roku, neće moći ostvariti federalne novčane podrške u 2022.godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona na obrascu PPP, najkasnije do 15.11.2021. godine.

Obrazac prijave možete preuzeti  klikom ovdje, ili u zgradi Općine Kakanj, I sprat, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili u šalter sali Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 h.

Sjećanje na posjetu prvog predsjednika nezavisne BiH Alije Izetbegovića Kaknju: Predsjednik je odao zasluženo priznanje sveukupnom angažmanu Kakanjaca u borbi za slobodnu, nedjeljivu i suverenu BiH

Januara 1994. godine, “Kakanjski glas”, u svom prvom broju, donosi informaciju o posjeti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika nezavisne BiH, općini Kakanj:

“Razgovorima sa domaćinima u Kaknju prisustvovali su i Rasim Delić, komandant Armije R BiH, Mehmed Alagić, komandant Trećeg korpusa, te drugi vojni rukovodioci. Državne i političke obaveze Predsjedniku nisu dozvolile da se ovdje duže zadrži, da obiđe ovdašnje kolektive i da progovori sa masama građana koji su bili počastvovani Predsjednikovom posjetom njihovom gradu, ali je našao nekoliko sati vremena da bi se, u neposrednom kontaktu sa ovdašnjim zvaničnicima, detaljno upoznao sa političkom, vojno-bezbjedonosnom i privrednom situacijom u kakanjskoj opštini. Tom prilikom, Predsjednik je odao zasluženo priznanje sveukupnom angažmanu Kakanjaca u borbi za slobodnu, nedjeljivu i suverenu BiH. Naglašeno je, također, Predsjednikovo uvjerenje da će se ovdje, na kakanjskim prostorima, učiniti maksimum napora kako bi se normalizovali mnogi tokovi života. Dosta od toga već je urađeno, a ono najvažnije tek slijedi, ne samo za dobrobit ove opštine, nego i za čitavu državu BiH. Kakanjcima treba da služi na čast što se sa toliko očekivanja i povjerenja, iskazanog sa najvišeg mjesta, gleda na ulogu ove opštine u odbrani i razvoju države BiH. To povjerenje Kakanj će, sasvim pouzdano, znati opravdati”.

Preneseno iz: Kakanjski glas, broj 1, januar 1994. godine

Prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. u Bosanskom Šamcu. Danas važi za simbol borbe Bosne i Hercegovine za samostalnost i opstojnost, afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta, te jednog od najvećih državnika i mislilaca modernog bosanskohercegovačkog doba. Umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu.