Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH – PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA

Vlada FBiH na redovnoj 267. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ” Tekući trensferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – regresiranje kamata – garantni fond” i to u iznosu od 6.000.000,00 KM.

Kompletnu Odluku i Program utroška sredstava možete preuzeti klikom ovdje.

Javni konkurs za dodjelu sredstava – zaštita okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu. Ukupni iznos sredstava koje Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 10.508.571,00 KM.

Detaljan sadržaj Javnog konkursa možete preuzeti klikom ovdje.

Održana 2. sjednica ORT-a

Dana 07.06.2021.godine održana je 2. sjednica ORT-a na kojoj je razmatrana prednacrtna verzija Strateške platforme Strategije razvoja Općine Kakanj 2021.-2027.godina.

Prisutnim su predstavljene: Situaciona analiza, SWOT matrica, Strateški fokusi i Strateški ciljevi kao koraci u izradi same Strateške platforme.

Nakon ostvrta koordinatora radnih grupa predmetni dokument će biti kompletiran i upućen u proceduru konsultacija u trajanju od 30 dana.

Đačka stipendija – Preliminarna lista

Objavljujemo Preliminarnu listu kandidata koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2020/21.

Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Općine za 2021. godinu, dodijelit će se ukupno 77 đačkih stipendija.

Visina stipendije je  300,00 KM.

Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom prijave na Konkurs klikom ovdje.

Obavještenje za građane – upozorenje

Poštovani građani, još jednom Vas molimo da poštujete mjere nadležnih, a naročito minimum tih mjera, da nosite masku preko usta i nosa, da držite propisnu distancu i održavate higijenu jer samo na taj način moguće je da izbjegnemo zarazu virusom COVID-19.
Molimo građane da bez neodložne potrebe ne idu i ne prisustvuju bilo kakvim okupljanjima, kao što su kućna sijela, obilasci prijatelja i rodbine, naročito obilasci bolesnika ili lica koja su se oporavila od bolesti, okupljanja povodom radosti ili žalosti i sl., jer se u posljednje vrijeme najviše oboljelih virusom COVID-19 javlja kao posljedica tih okupljanja i ili posjeta.
Dragi građani možda niste znali, ali ovom prilikom Vas upoznajemo da ukoliko ste bili na testiranju u Domu zdravlja Kakanj ili drugoj ambulanti radi sumnje na virus COVID-19, ODMAH morate otići kući i staviti se pod zdravstveni nadzor, a ne kontaktirati sa drugima ili šetati gradom i tako dovoditi u opasnost bezbroj drugih građana (a to se dešava), pa ako se detektuje neka osoba koja to radi nadležne inspekcije i policija neće se libiti podnijeti krivičnu prijavu protiv Vas. Ovo se svakako odnosi i na već potvrđene slučajeve i na asimptomatske slučajeve (kontakte).
Smatramo da je zaista ovo neki minimum u ovoj situaciji koji se traži od građana kako ne bi došli u poziciju potpunog zatvaranja i ograničenja i sloboda i rada.
Poštovani građani Vi koji se ponašate suprotno naredbama nadležnih organa i ovim našim molbama ili smatrate da virus COVID-19 ne postoji, pa ugrožavate i sebe i druge direktno ste ili ćete biti odgovorni za bolest, zatvaranje objekata pa i svaki smrtni ishod, a mi koji smo zaduženi za provođenje naredbi nadležnih organa, učinit ćemo sve kako bi vas detektovali i adekvatno kaznili.

Odsjek za inspekcije

Saopćenje za javnost

Operativni tim JU „Dom zdravlja“ Kakanj  u vezi novog korona virusa (COVID-19) obavještava javnost da je sa današnjim danom na području općine Kakanj registrovano  1407 slučaja COVID-19. Od navedenog broja 242 slučaja je aktivno, 235 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji. Trenutno je 7 pacijenata  hospitalizovano iz Kaknja u KB Zenica.  Do danas je 1103 osobe oporavljeno od COVID-19 na području općine Kakanj, a ukupan broj   testiranih osoba na COVID-19 je 4096. Na području općine Kakanj registrovano je 62 smrtna slučaja uzrokovanih COVID-19.

Svakodnevno povećanje broja registrovanih slučajeva COVID-19 i cjelokupna epidemiološka situacija u vezi pandemije COVID-19 je jako alarmantna i  nepovoljna na području općine Kakanj. Ranije smo upozoravali stanovništvo, da  kada u malom vremenskom periodu oboli veći broj ljudi, virus postaje znatno jači i opasniji, te u kontekstu navedenog upozoravamo da svaki stanovnik Kaknja  mora biti odgovoran prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju drugih ljudi i apsolutno je neprihvatljiva pojava da osoba koja je pozitivna na COVID-19 hoda po gradu, šoping-centrima, da obilazi rodbinu, komšije ili prijatelje, da krije istinite činjenice o bolesti, kontaktima i sl… Poštovani sugrađani, novi korona virus je veoma opasan, nepredvidiv i izaziva oboljenje COVID-19 koje može završiti sa smrtnim ishodom, te je zaista potrebno da svi budemo odgovorni i da shvatimo da je  novonastala epidemiološka situacija veoma ozbiljna. Zdravstveni radnici daju nadljudske napore da se ublaži i uspori ovaj eksponencijalni rast infekcije, ali je potrebno i više razumijevanja od strane stanovništva, jer ako padne zdravsteni sistem sigurno nas neće liječiti tamo neke ‘sveznalice koje se kriju iza monitora i niko im nije dobar, osim, naravno, oni sami’. Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo, te molimo sugrađane da ukoliko osjete simptome COVIDA-19 telefonom pozovu svog porodičnog ljekara koji će im dati konkretne i jasne daljnje upute. Izbjegavanjem kontaktiranja porodičnog ljekara stvaraju se veće gužve i mogućnost da se virus nezaustavljivo širi. Apelujemo i molimo sve sugrađane  da se i dalje  pridržavanju preventivnih protivepidemijskih mjera: nošenje maske u zatvorenim prostorima, ali i vani, obraćanje pažnje na fizičku distancu, izbjegavanje  okupljanja, pranje i dezinfekcija ruku, te često provjetravanje prostorija u kojima se boravi, te da izbjegavaju, kad god je moguće, da ne ulazi dodatna pratnja pacijenata u zdravstvenu ustanovu, jer se stvaraju nepotrebne gužve i veća je mogućnost prenošenja virusa s čovjeka na čovjeka.

Pozivamo  stanovništvo da se prijavljuje za vakcinisanje protiv COVID-19 u svojim ambulantama porodične medicine, kao i pravne subjekte, koji mogu prijave za svoje zainteresovane radnike za vakcinisanje protiv COVID-19 poslati na e-mail glavnasestra@dzkakanj.ba.  Sve dodatne informacije u vezi vakcinisanja protiv COVID-19 građani mogu dobiti putem telefona: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958.

Svi građane koji su bili u kontaktu sa licima za koje postoji sumnja da su zaraženi novim korona virusom ili je testiranjem potvrđena infekcija kod određenih lica ili imaju simptome infekcije: visoku temperaturu, grlobolju, otežano disanje, kašalj, malaksalost, gubitak čula mirisa i okusa i sl, OBVEZNI su  da se jave   putem telefona svom porodičnom ljekaru, Higijensko epidemiološkoj službi JU „Dom zdravlja“ Kakanj ili u Službu hitne medicinske pomoći,  na sljedeće brojeve: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958 ili 124 kako bi se dodatno od njih uzela epidemiološka anketa i anamneza.Pacijent će dobiti konkretne upute od zdravstvenih radnika, te  ako budu indikovane druge zdravstvene usluge, pacijent će ih dobiti na vrijeme i u punom obimu.Na ovaj način se sprečava širenje infekcije među stanovništvom, ali  i unutar zdravstvene ustanove.Apelujemo i molimo naše sugrađane da poštuju, gore navedene instrukcije, jer je to istovremeno i mjera kojom se štiti lično i kolektivno zdravlje stanovništva.

Upozoravamo sve pacijente da u JU „Dom zdravlja“ Kakanj ne mogu ući ako se nisu najavili telefonom i ako nemaju zaštitnu masku koja mora prekrivati  nos i usta. Ovo je način da svako čuva sopstveno zdravlje i zdravlje drugih ljudi, te da očuvamo funkcionalnost zdravstvenog sistema.

Budimo odgovorni prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju drugih ljudi!

S poštovanjem!

Obavezno ažuriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna izvršiti ažuriranje podataka, odnosno izvršiti prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Krajnji rok za ažuriranje podataka propisan Pravilnikom je do 31.03.2021.godine i obavlja se u prostorijama Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, I sprat Općine Kakanj svaki radni dan od 08 – 14 sati.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju stranka je obavezna prethodno se najaviti na br. tel. 032/771-828, kada će se istoj dati termin dolaska.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, kantonalnom, tako i na općinskom nivou.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline ili na broj telefona: 032/771-828 svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Molimo stranke da se pri dolasku u zgradu Općine Kakanj pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, i obavezno nose zaštitnu masku.

Javni poziv: Posadi Svoj Hlad

Početkom godine, u saradnji sa NVO Zeleni Razvojni Centar Bijeljina, sprovedena je anketa u kojoj su građani Kaknja nedvosmisleno potvrdili zainteresovanost za ozelenjavanje svoje okoline. Zahvaljujući dobroj volji naših sugađana u Kakanj dolazi 100 sadnica bijelog jasena.

Pozivamo sve zainteresovane građane, NVO, škole i obdaništa da se prijave, preuzmu svoju sadnicu i posade svoj hlad. Prijave sa imenom i prezimenom, kontakt telefonom i lokacijom na kojoj ste planirali saditi mogu se poslati do 04.04.2021. godine na mail: saida.berbic@kakanj.com.ba

Za sadnju sadnica na vlastitoj parceli nije potrebna nikakva dozvola, dok je za sadnju na javnim površinama dovoljna usmena dozvola Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Ovaj projekat usaglašen sa ciljevima svjetske akcije Trillion Trees Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, kao i sa evropskim Zelenim planom (European New Deal) u kome je čist zrak u urbanim sredinama jedan od stubova cirkularne ekonomije i podržan je od brojnih institucija.