Biografija

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
IMG_0368

Općinski načelnik Mirnes Bajtarević

Telefon: 032 / 771 – 801
Fax: 032 /771 – 802

Email: urednacelnika@kakanj.com.ba

 • Rođen je 29.9.1979. godine u Kaknju.
 • Osnovnu i srednju školu završio je u Kaknju.
 • Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijsko računovodstvo.
 • Tokom i nakon srednje škole imao je značajan društveni angažman kroz: Centar mladih općine Kakanj CMOK, Udruženje studenata općine Kakanj (jedan od osnivača),
  Savjetodavni odbor Premijera Vlade ZDK, horsku grupu KUD „DIKAN“…
 • Od 1998. do 2007. radio je, prvo kao vanjski saradnik, a zatim i kao voditelj i urednik u
  programu Radija Kakanj u redakcijama muzičkog i sportskog programa.
 • Svoje prvo zaposlenje ostvario je u NVO „Alternative“ Kakanj, kao PR menadžer na projektima koje je finansirala Evropska unija.
 • Od 2007. godine do 2015. godine bio je uposlen u privatnoj kompaniji  TD „Nova Trgovina-S“ d. o. o. Kakanj na mjestima izvršnog direktora i direktora.
 • Od 2012. do 2015. godine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj.
  Od 2015. godine do 2020. godine je obavljao funkciju direktora Javnog preduzeća „Grijanje“
  d.o.o. Kakanj.
 • Na lokalnim izborima koji su održani 15. novembra 2020. godine kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Kakanj izabran je za načelnika Općine Kakanj.
 • Oženjen je i otac dvoje djece.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin