Boračka stipendija: Preliminarna lista

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon objave Javnog poziva za dodjelu boračke stipendije za studijsku 2021/2022. godinu i isteka roka za dostavljanje prijava, u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj izvršeno je bodovanje aplikacija, te je sačinjena preliminarna lista.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Preliminarna lista  se objavljuje kako bi svi kandidati imali priliku izvršiti uvid u bodovanje svoje aplikacije, te kako bi imali priliku, ukoliko smatraju da nisu adekvatno bodovani, uputiti zahtjev za preispitivanje. Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste u roku od 8 dana od dana isticanja liste.

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje aplikacije na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin